LEE LAND GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

LEE LAND GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü gayrimenkulün edinilmesi geliştirilmesi imarı bunlar üstünde konut yada işyeri olarak her türlü binaların yapılması ve Her türlü gayrimenkulü edinmek, başkalarına ilişik her türlü gayrimenkulü kira ile tutmak, bunlar üstünde dekorasyon peyzaj benzer biçimde her türlü iyileştirmeyi yapmak, bunlar üstünde ikametgah, iş yeri, ticarethane, yapınak yapımevi, iş merkezi, avm, showroom depo benzer biçimde her t ürlü amaç için kullanılmak suretiyle her türlü inşaatıyapmak yada başkalarına yaptırmak, bu yapıları işletmek ve yönetmek, Gayrimenkulleri 3.kişilere tüm olarak yada kısımlar halinde satmak yada kiraya vermek, Gayrimenkuller üstünde intifa hakkı irtifak hakkı iskan hakkı emlak mülkiyeti kat ve kat intifa hakkı tesis etmek, iktisap etmek devretmek ve temlik etmek, Firmanın amacı ile ilgili olarak firmanın yükümlülüklerini ve kredilerini güvence altına almak için ipotek güvence işletme teminatı kefalet ve öteki garantileri vermek; yada alacaklarının teminatı için 3.kişilerden rehin, ticari işletme rehni almak yada gayrimenkulleri üstünde kendi lehine ipotek tesis etmek ve bu tarz şeyleri kaldırmak, bu hakları tapu siciline tescil yada terkin ettirmek ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.