LAMBAY İNŞAAT VE DERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

LAMBAY İNŞAAT VE DERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri, ticarethane,inşaatlarını yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa vearaziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak ve Firmanın amacını gerçekleştirmek için gayrimenkuller sair salgı ve birleştirme işlemleri yapar satar kiralayabilir kiraya verir gayrimenkul satış vaadinde bulunur intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis eder yada bu hakları kabul eder kat mülkiyeti kurar. Arazi parçalarını kamu yararına terk eder iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üstündeki tesisleri devir ve ferağ ile üstünde ipotek ve başka ayni haklar tesis eder, terkin eder ve kabul eder. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için yada kendisineekononik kıymet kazandırmak için her türlü taşınmazı üstlerindeki takyidatlarla birlikte satın alır, satar, kiraya verebilir yada kiralar. Haiz olduğu taşınmazların üstünde devir satış vaadi ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir. Hak ve alacaklarının tahsili için ayni ve kişisel teminatlar alabilir yada verebilir, ipotekleri kabul, tebdil tecdit ve fekkedebilir. Her türlü hukuki mali yönetimsel ve ticaritasarruflarda bulunabilir Gayrimenkulmallar ve haklar iktisap edebilir. Gayrimenkulüzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve öteki irtifak hakları gayrimenkuller üstünde ipotek dahil rehin hakları ve öteki aynı hakları gayrimenkul satış vaadi dahil tüm kişisel hakları kazanabilir, bu ayni hakları devir ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir, tesçil ve terkin ettirebilir. Tüm bu işlemleri aracılık etmemek kaydı ile şirket leh ve aleyhine yapabilir ve 8.11.2016 tarihinde tescil edilen anonim şirket esas mukavelesinde yazılı olan öteki işler,