KVK İLETİŞİM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KVK İLETİŞİM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her nev’i kominikasyon ve bilişim endüstri ile ilgili her türlü yatırım mallarının endüstri ürünlerinin makine araç-gereç aksesuar vasıta ve gereçlerinin dayanıklı ve/yada dayanıksız tüketim mallarının ham yarı mamul ve mamullerinin alım ve satımı Etkinlik alanına giren işlerle ilgiil olarak aracılık yapmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul malları kısmen yada tamamen satın alabilir satabilir şirket için rehin ve ipotek verebilir başkalarına ilişik gayrimenkullerüzerinde ipotek tesisedebilir ve gerektiğinde fekkedebilir haiz olduğu gayrimenkuller üstünde her türlü tasarrufi muamelelerde bulunabilir ve firmanın anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.