KURU ÇEŞME GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

KURU ÇEŞME GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü gayrimenkuller konutlar siteler daireler marketler depolar iş hanları iş merkezleri plazalar villalar ve dinlence köyleri…inşa edebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir işletebilir kiralar kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi salgı tevhid bölme parselas yon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket her türlü iç ve dış kredi alma istikraz anlaşmalarıyapabilir bunların teminatı olarak mülkiyetinde olan ve mülkiyetini iktisab edeceği göç eder ve taşınmaz bilcümle mallarını sair vasıta ve gereçlerini güvence olarak gösterebi lir rehin ve ipotek verebilir ipotek alabilir bu tarz şeyleri gerçek ve tüzel üçüncü şahısların borçlarının kredilerinin teminatı olarak rehin ve ipotek verebilir kefalet verebilir terkinlerini feklerini ve bu işlerin gereği olan bir cümle hukuki işlemleri yapabilir ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.