KURMAY TURİZM GIDA HAYVANCILIK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURMAY TURİZM GIDA HAYVANCILIK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.73.07(Rev.2)-Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişkin arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişkin inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yöresel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, kent ve bayındır planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.Her türlü bina, yazıhane, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı şeklinde şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13.slah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14.Mevzusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  15.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler oluşturmak. 16.Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus imalathane ve yapınak oluşturmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 17.Her türlü nalburiye işleri yapmak.  18.Yurt içinde ve yurt haricinde gezinsel amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt haricinde konaklama, gezi taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 19.Her türlü gezi acenteleri oluşturmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 20.Tayyare, otobüs, vapur şeklinde tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış bölgeleri açmak. 21.Her türlü vapur ve yat işletmeciliği yapmak, vapur ve yat kiralamak. 22.Ticari amaçlı her türlü motorlu vasıta kiralama hizmetleri verebilir. 23.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 24.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile kent içi, şehirlerarası ve internasyonal yolcu taşımacılığı yapmak. 25.Talebe ve personel taşımacılığı yapmak.  26.Her türlü besin maddelerini almak, satmak, besin maddelerini paketlemek için tesisler oluşturmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 27.İnsanların beslenmesinde mühim bir etkinliği olan ve besin sektörüne mevzu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış gıda maddelerinin pazarlanması mevzusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile lüzumlu olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 29.Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 30.Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.  31.Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm hususi ve resmi kuruluşların, belediyelerin,toplu konut ve sitelerin, endüstri ve ziraat fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri oluşturmak. 32.Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. 33.Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve hususi hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler