KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu aşağıdaki faaliyetler teşkil etmektedir. 1-Yurt içinde ve yurt haricinde kamu ve hususi kesime ilişkin konut, prefabrik , endüstri sitesi,otel,okul,hastane,iş hanı,park,bahçe,çevre düzenlemesi,çöp toplama,dolgu tesfiye,kanal,kanalizasyon,su şebekesi,her türlü alt yapı kat karşılığı inşaat şeklinde her özellikte ve özellikte binaların ve tesislerin yapı taahüttünde bulunmak ve bunlara ilişkin bilimum sıhhi döşem altyapı dekorasyon,plan,proje ihalelerine katılmak,taahhütleri yürütmek,sonuçlandırma 2-Her türlü yol,tretuvar,asfalt,kanal,bordür,konut,sınai tesis,harfiyat,dolgu ve sair yapı işlerini malzemeli,malzemesi yapmak ve bu ürünler in üretileceği fabrikaları,atölyeleri,tesisleri oluşturmak,kurdurmak. 3-Mevzusu ile ilgili yol,su,elektrik ve sair her özellikte ve özellikte kamu ve hususi kuruluşların açmış olduğu ihalelere girmek,bunlarla ilgili bili mum vasıta ve ekipmanları temin etmek,alınan işleri yapmak,kısmen yada tamamen başkalarına yaptırmak,yada ortak yapmak. 4-Yapı endüstrisinde kullanılan çimento,demir,tuğla,kireç,asmolen kum,kereste,kontraplak,sunta ve sair inşaat malzemeleri ile,sıhhi döşem elektrik ısıtma,soğutma,havalandırma,bina ve ted tesisi,çatı örtüleri ile her türlü organik gaz malzemeleri,prefabrik yapı elemanları,takıları ve sair ham madde,mamül,araç-gereç ve teçhizatları ile her türlü nalburiye,inşaat,makina vasıta ve gereçlerinin montajı,pazarlanması toptan ve perakende alım satımı ile ithalatını yapmak. 5-Şirket mevzu ile ilgili her türlü makine teçhizat ham madde ve demirbaşları yurt içinde yada yurt dışından satın almak,kiralamak,gerektiğinde kiraya vermek,satmak. 6-Şirket mevzusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar oluşturmak,kurulu bulunan ortaklıklara iştirak etmek. 7-Şirket mevzusu ile ilgili yerli ve yabancı her nevi teknik yardım data,patent,ihtira beratı lisans,marka,ruhsatname ayrıcalık ve sair hakları ve telif haklarını satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek, 8-Mevzusu ile ilgili gayrimenkuller almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek. 9-Mevzuları ile ilgili ithalat ve ihracat işleri yapmak. 10-Firmanın Mevzuları ile ilgili müşavirlik,mühendislik hizmetlerinde bulunmak 11-Kent içi,şehirler arası,internasyonal mal taşımacılığına giren bilimum taşımacılık ve servis işlerini yapmak,ilgili kurum ve kuruluşlarca açılacak ihalelere katılmak alınan işleri yapmak başka firmalara yaptırmak yada gerçek ve tüzel kişilerden araç kiralamak suretiyle yerine getirmek toplu taşımacılık hizmetlerinde bulunmak. 12-Şirket mevzuları ile ilgili nakil vasıtaları,iş makineleri almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek. 13-Hususi hastaneler,hususi poliklinikler,teşhis ve tedavi merkezleri,refah evleri,özürlüler bakım ve rehabilitasyon merkezleri,sıhhat denetim merkezleri,hususi çocuk yuvası,kreşleri, her türlü spor tesisleri, şeklinde insan sağlığına yönelik işleri yapmak,kiralamak,bunlarla ilgili her türlü teknik vasıta ve sarf malzemelerini ithal etmek yada satın almak ve bu tesisleri işletmek. 14-Faaliyetleri ile ilgili her türlü koruma ve güvenlik işlerini yapmak,ve öteki resmi ve hususi kuruluşların güvenlik ihalelerine girmek ve koruma güvenlik işlerini yapmak. 15-Çay bahçeleri,piknik alanları,büfe,toplumsal tesis ve kültürel tesisler ile çarşı ve pazar yerlerini işletmek,kiralamak,kiraya vermek. 16-Reklam ajansı oluşturmak her türlü reklam alanlarını işletmek,kiralamak yada kiraya vermek her türlü reklam işleri yapmak ve yaptırmak. 17-Her türlü mimari tasarım,taahhüt,peyzaj mimarisi,iç ve dış mimarlık,çevre tasarımı düzenlemesi işlerini yapmak. 18-Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu mevzularda danışmanlık hizmeti vermek. 19-Şirket amaç ve mevzusunun gerektirdiği 3568 sayılı kanun ile denetim kuruluşlarına ilişkin mevzuatın izin verdiği sair teşebbüslere girişmek ve lüzumlu her türlü işbirliğini yapmak. 20-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tahsis edebilir, ipotek alabilir, üçüncü kişilere ipotek verebilir ve ipotekleri terk edebilir. Şirket gayrimenkuller üstünde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kar irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, salgı, birleştirme, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, haiz olduğu menkul ve gayrimenkulleri güvence olarak izah edebilir anasözleşmesi ve 9.1.2018 tarihinde tescil edilen genel kurul sonucu ve tadil metninde yazılı olan öteki işler,