KSS SULTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL VE MADEN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KSS SULTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL VE MADEN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.13(Rev.2)-Metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü inşaat malzemesinin alımı satımı ithalatı ve ihracatı ve, Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verir bunlar üstünde aynı ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotekalabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkullerin üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkulmükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuye terk salgı birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlücins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkuller malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, veya kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı veya teminatsız her türlü borç alabilir.Firmanın haiz olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbaşları üstünde gerek namına gerekse 3.kişi ve tüzel kişiler namına güvence kefalet işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir.Alacaklarına karşılık ipotek yada rehin alabilir, borçlarınınteminatı olarak yada 3.şahıslar lehine ipotek veya rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve güvence verebilir ve anasözleşmesinde yazılıolan öteki işler.