KSP MEDYA GRUP ORGANİZASYON REKLAM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KSP MEDYA GRUP ORGANİZASYON REKLAM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.13.01(Rev.2)-İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri ve kerestesi hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişik inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yöresel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, kent ve bayındır planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, ofis, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı benzer biçimde şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Mevzusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. REKLAM VE ORGANİZASYON a. Her türlü eğlence ve şov merkezi, sergi ve panayır alanı, kurultay merkezi, sanat içerikli şov merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt haricinde sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, düzen etmek yada ettirmek. b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. d. Reklam ajansı oluşturmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. f. Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü tv, radyo, beyazperde, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, poster, afişet, pankart, açık hava panoları ve öteki yararlanabilecek vasıta ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. TURİZM a. Yurt içinde ve yurt haricinde gezinsel amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt haricinde konaklama, gezi taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü gezi acenteleri oluşturmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. MEDYA VE YAYINCILIK a. Her türlü ortamda üretilen düşünce ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, düşünce ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. b. Günlük, haftalık, aylık yada kısa ve uzun dönemli yada dönemsiz olarak Türkçe yada yabancı dilde gazete, mecmua, kitap, ansiklopedi, risale, broşür benzer biçimde mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. c. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, mecmua, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak. d. İlanların gazete, mecmua, kitap benzer biçimde süreli ve müddetsiz gösterim organlarında yayınlanmasını sağlamak. e. Her türlü kitap, mecmua ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, basımevi oluşturmak ve işletmek. f. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak. g. Her türlü broşür, poster, kartvizit, satmaca, sevk irsaliyesi, …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.