KPS ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KPS ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.14(Rev.2)-Ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul yada mamul haline getirilerek yada işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. 2-Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden endüstri yolu ile elde edilmiş kereste, tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı. 3-Her nevi parke, sunta, duralit,ahşap kapılar ve takıları , her türlü marangozluk işleri, mutfak dolapları,ahşap ve pvc den mamül kapı pencere doğramacılıgı,çelik kapı şeklinde ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak. 4-Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için lüzumlu makine alet ve ekipmanlarının alım satımını yapmak.Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar oluşturmak, kurulmuşları  kiralamak, kuracağı tesislerde gerekseme duyulacak her cins ve nevideki makine vasıta ve gereçleri  gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak.  5- Firmanın maksat ve mevzusuyla ilgili olarak;   a- İthalat ihracat ve imalat yapabilir.   b- Kamu kurum ve kuruluşların belediye ve hususi sektörün ihalelerine katılabilir.  c- Patent ve her türlü sınai haklara haiz olabilir.   d- Mevzusuyla ilgili satış büroları açabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bayilik ve acentelikler alabilir yada verebilir.  e- Mevzusuyla ilgili kara, deniz, hava, araçları ve iş makinelerine haiz olabilir.  f- Firmanın işletme mevzusuna giren faaliyetlerin bir yada birkaçını üstüne almak suretiyle ayrı firmalar oluşturmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen devralmak.  g- Hususi kanundaki hükümlere nazaran yabancı ana para ile ortaklık faaliyetlerine girişebilir, yurtiçi ve yurtdışında firmanın yapacağı işlerde işçi, işyar, teknik eleman öteki personel çalıştırabilir.  h- Mevzusuyla ilgili olarak özgür tecim bölgelerinde fuar ve sergilere katılabilir. Gayrimenkuller üstünde intifa, intifak, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir.   I- Şirket yurtiçindeki ve yurtdışındaki bankalardan hususi finans kuruluşlarından ve öteki kuruluşlardan uzun ve kısa vadeli krediler alabilirler. Bu kredilere karşılık olarak borç senetleri verebilir. Hak ve alacaklarını güvence altına alabilmek için ipotek ve rehin alabilir. Gerektiğinde bu ipotek ve rehinleri devir ve temlik edebilir.             Yukarıda belirtilen işlerden başka işlerde yapılmak istenirse yada şirket için yararlı işlerde girişim yapılmak istenirse ortaklar kurulunca karar alınacak ve bu karardan sonrasında şirket dilediği işleride yapabilecektir.Ana sözleşmelerin değiştirilmesi durumunda olan iş bu kararın uygulanabilmesi için endüstri ve tecim bakanlığından izin alınacaktır.