KOLLESTEE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KOLLESTEE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

32.50.90(Rev.2)-Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu başta tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, araç-gereç, aparat, cihazlar, robotlar, sistemler ve kitlerin Ar-Ge, Ür-Ge, tasarımı, üretimi, ticari tedariki, dağıtımı ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili faaliyetleri kapsayan her türlü makina teknolojisi, robot teknolojisi, medical teknoloji, biyomedikal teknoloji, biyoteknoloji, medikal teknoloji alanları ile her türlü ölçüm teknolojileri esas olmak suretiyle, her türlü analitik, mekanik, elektrik ve elektronik makine, robot, alet, aygıt ve malzemeler ile bunlarda kullanılan her türlü yedek parça ve sarf gereçlerinin yapım, ithal, ihraç, alım, satım, pazarlama, dağıtım, bakım, onarım, montaj işlerini yapmak, güzel duyu, sıhhat ve gezim alanlarında faaliyetlerde bulunmak ve gerekirse tüm bu faaliyetler için yurt içinde yada yurt haricinde firmalar kullanmak yada kurmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için 1- Medikal, Biyomedikal teknoloji, biyoteknoloji, medikal teknoloji, mobil ve e-sağlık uygulamaları ve teknolojileri ile her sektördeki teknolojileri alanlarında inovatif ve yaratıcı Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım ve üretim sonucu yaratacağı ürünlerle kendini ve Türkiye yi dünyada elit bir yere konuşlandırmayı hedeflemektedir. 2- Türkiye de biyomedikal teknoloji, biyoteknoloji, medikal teknoloji ile her sektördeki makine, robot ve her türlü tıbbi ve medikal malzemelerin ve ölçüm teknolojilerinin gelişmesine katkısı olacak her mevzuda ilgili olabilecek ulusal yada internasyonal hususi ve tüzel kişilerle, resmi kuruluşlarla iş ilişkilerinde bulunabilir, işbirlikleri yada ortaklıklar kurabilir, yurtiçinde yada yurtdışında iş meydana getirecek firmalar kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 3- Her nevi medikal ve tıbbi araç-gereç, medikal aygıt yan ürünleri, medikal teknik aygıt alet ve her türlü gereçlerin ve bu cihazlarla ilgili yedek parçaların imali, alım satımı, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, ticareti, ithalatı ve ihracatını yapabilir. 4- Mevzusu ile ilgili teknik servis, bakım onarım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir.  5- Herhangi bir sektörde kullanılan yada gereksinim duyulan, temel amacı herhangi bir makine, robot, aygıt alet ve teknik aygıt alet ve her türlü gereçlerin, bu aygıtlar ile ilgili yedek parçaların ve sarf malzemelerinin imali, alım satımı, dağıtımı, pazarlaması, ticareti, ithalatı ve ihracatını yapabilir. 6- Hususi hastane, hususi poliklinik, hususi ağız ve diş sağlığı polikliniği, hususi klinik, hususi sıhhat tesisleri, laboratuarlar açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak ve gerektiğinde satmak. 7- Mevzuları ile ilgili her türlü cerrah, uzman doktor, diş hekimi, plastik cerrahi, mühendis, laborant, uygulaman, operatör şeklinde personel çalıştırmak 8- Kuaförlük, saç bakımı, saç dikimi, cilt bakım güzelliği ve sağlığı tüm hizmetleri vermek, bununla ilgili olarak lüzumlu tıbbi makine aygıt ve aksamların, her türlü yedek parçalarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 9- Saç bakımı, dikimi, güzelliği ve sağlığı ile ilgili olarak her türlü doğal olarak ve kimyevi madde ve malzemelerden yada bunların bilişim, karışım ve ayrışımlarından müteşekkil boyaların, kremlerin, artırıcı ve  kuvvetlendiricilerin, tuniklerin, losyonların, sabun ve şampuanların kolonya ve spreylerle benzeri malzemelerin aygıt ve aksamlarının, ithali ihracı toptan ve perakende dahili  ticaretini yapmak. 10- Her türlü kişisel bakım ve güzel duyu mevzularında danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde bulunmak. 11- Her türlü kuaförlük hizmet verebilir, bununla ilgili olarak lüzumlu araç-gereç ve aksesuarlarının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili tecim ve pazarlamasını yapabilir. 12- Her türlü saç nakli ve saç dikimi, peruk, kaynak işleri, bunlar için lüzumlu bakım ürünleri, tıbbi makine, aygıt ve aksamların, her türlü yedek parçalarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 13- İnsan sağlığı ve güzelliği için lüzumlu olan tıbbi vasıta ve gereçlerin, makine aygıt ve aksamlarının, her türlü kozmetik ürünler, şampuanlar, vitaminler, cilt bakım kremleri, losyonlar, sabunlar ve her türlü tıbbi temizlik ve bakım ürünlerinin, imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 14- Her türlü sıhhat turizmi hizmetlerinde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışından gelen hastalara, taşıma ve barınma hizmetleri sağlamak. 15- Kar amacıyla yerli ve yabancı turistlere; sıhhat, ulaştırma, konaklama, seyahat, spor ve eğlence imkanları sağlamak, onlara turizmle ilgili bilgiler vermek bu mevzuya ilişkin tüm hizmetleri yapmak, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. 16- Otel, motel, barıncak, dinlence köyü, kamping, dinlenme evleri, plaj, lokanta,  cafe, bar, restoran, gece kulübü termal istasyonları şeklinde konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme bölgeleri ile her türlü gezinsel tesisler işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, turizmle ilgili faaliyetlerde bulunmak için kara, hava ve deniz taşımacılığı yapmak, yurt içi ve yurt dışı gezi acentelikleri ve bağlantı büroları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu işlerle ilgili danışmanlık yapmak. 17- Mevzusu ile ilgili Karayolu, denizyolu ve havayolu ile yolcu ve yük …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler