KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

21.20.01(Rev.2)-Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

, a)Tüm tıbbi, ispençiyari, biyolojik, zirai gıdai kimyevive veterinerliğe ilişik ilaç ve müstahzarlarla bunlara ilişik kimyasal madde, herçeşit sıhhi ve tıbbi alet ve aygıt, parfümeri ve ezcacı levazıtamını, toptan ticareti, üretimi, dış alım ve satımı branşlarındaki bilumum makina alet ve tesisatın imali ve pazarlamasını yapmak, b) (a) bendinde adıgeçen çeşit maddelere ilişik ruhsatname çıkarmak yada satın almak kiralamak,bunlara ilişik iç ve dış piyasalardan mümessillik almak ve vermek,marka tescil ettirmek,ihtira beratı almak,ticari ünvanları iktisap etmek belirtilen mevzularda ihtira beratı,alameti farika,lisans ve imtiyazlar sınai fotoğraf ve modeller telif hakları tecim ünvanları iktisap etmek,kullanmak,almak ve satmak, işletmek yada devretmek. d) Yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıile gerekebilecek her türlü göç eder ve taşınmaz malları satın almak, inşa ettirmek, kiralamak yada gerektiğinde bu tarz şeyleri satmak, kısmen yada tammen kiraya vermek bunlar üstünde ipotek vesair aynı haklar tesis ettirmek, e) Giriştiği iş ve yükümlülüklerin gereği olarak başkalarına ilişik göç eder ve taşınmaz mallar üstünde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, gerektiğinde bu ipotekleri fekketmek bunlar üstünde her türlü hakları iktisab etmek, f) Gayesinin tahakkukuk için kredi almak yada vermek, gayrimenkullerini ipotek vermek, kendi hak ve alacaklarının öğrenim ve güvencesi için ipotek ve kişisel her türlü güvence almak, g) Gerek kendi borcu, gerekse üçüncü şahısların borcu için firmanın gayrimenkullerini ipotek vermek, kefil olmak gerektiğinde gayrimenkullerini satmak. (a) bendindeki konlarla ilgili kuruluşları kısmen yada tamamen devir yada satın almak gerektiğinde satmak yada bu kuruluşlarla yeni firmalar oluşturmak mevcut şirketlere ortak olmak, ve 19.9.1996 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılıolan öteki işler