KOBAL DEKORATİF YAPI SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KOBAL DEKORATİF YAPI SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.08(Rev.2)-Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın ana mevzusu her türlü alçı alçıpan demir çelik alüminyum ve hırdavat malzemelerinin alımını satımını imalatını ithalatını ihracatını yapmak bayilik acentelik mümessillik ve temsilciliğini almak ve vermek. Mevzusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mallar edinir ve maddi olmayan hakları elde eder. Kiralar, mevzusu ile ilgili yatırımları yapar. Bu tarz şeyleri gereğinde devir trampa eder. Birleştirme ve salgı eder. İrtifak sükna kat mülkiyeti tesis eder,girişilen iç ve dış taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ilişkin taşınabilir ve taşınmazmallar üstünde şirket lehine borçlarını alacaklarını temin için ipotek rehin,kefalet ve öteki teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve öteki teminatlar almak.Bunlar çözmek. Bunların üstünde her türlü hakları elde etmek. İpotek karşılığı bir güvence ile yada teminatsız olark ödünç alabilmek,ipotek tesis edebilmek ve fek edebilmek ticari işletme rehini akdedebilmek. 19.12.2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan öteki işler.