KMO YAPI ENERJİ MADEN KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KMO YAPI ENERJİ MADEN KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.07(Rev.2)-Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticaretiDiğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü inşaat yapımı,konut,toplu konut,yol,köprü, baraj,liman,sondaj kuyusu,yapınak,imalathane,depo,spor tesisleri,kanalizasyonlar,arıtma tesisleri,içme suyu,boru ve depolarının inşaatı,kamuya ilişkin binaların inşaatı,her türlü gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiralamak gayrimenkulün yapımı,alımı,satımı,ithalat ve ihracat müteahhitlik hizmetleri,taşeronluk hizmetleri Her türlü besin maddelerini almak,satmak,ithali,ihracı vegıda maddelerini paketlemek için tesisler oluşturmak,işletmek kiralamak,kiraya vermek. Mevzusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar,hayvansal yağlar,zeytin,pamuk,ayçiçeği,soya yağlarınınve benzeri ürünlerin imali,alımı,satımı,ithali,ihracı ve pazarlamasını yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkuller alabalir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, irtifak şeklinde ayni haklar iktisap edebilir, bu tarz şeyleri başkalarına devir ve ferağ edebilir, şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri ve kadastro müdürlükleri nezdinde cins tashihi salgı birleştirme bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Şirket adına hareketle dilediği yerlerde istediği karşılık ve şartlarla hisseli yada hissesiz ipotekli yada ipoteksiz tapulu yada tapusuz imarlı yada imarsız bilumum taşınmazlar satın almaya gene dilediği taşınmazlardan hisse daire kat irtifaklı ve kat mülkiyetli bilumum bağımsız bölümlerde saın alabilir…… ve firmanın 22.2.2012 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğerişler.