KISMET YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

KISMET YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.08(Rev.2)-Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Bilumum inşaat yapı malzemeleri alım-satımı,ithalatı, ihracatı,imalatı Şirket mevzuu ve maksadının tahakkuku için gayrimenkul menkul mal ve haklar satın alır,kat karşılığı inşaat yapmak haiz olduğu mallar üstüne ipotek irtifak intifa ve öteki ayni yada gayrimaddi haklar tesis edebilir,adına kayıtlı bulunan gayrimenkulleri kat mülkiyeti kanununa gore kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmaya ve gene adına gayrimenkuller almak satmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan öteki işler.