KFM KANATLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KFM KANATLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.08(Rev.2)-Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü inşaat malzemeleri toptan ya da perakende alım satımı ile iştigal etmek Her türlü inşaat malzemeleri toptan ya da perakende alım satımı ile iştigal etmek şirket amacını gerçekleştirmek için hertürlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel hertürlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipoteklerifek edebilir şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi salgı tevhid bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yukarıda belirtilenler haricinde gerçek ve tüzel 3.şahısların borçlarına kefil olabilir gayrimenkulleri üstünde gerçek ve tüzel 3.şahısların borçlarının teminatını teşkil etmek kaydıyla hertür ve şekilde ipotek tesis edebilir ve firmanın 20.8.2009 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan öteki işler.