KEKLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KEKLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.73.08(Rev.2)-Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü inşaat malzemelerialım ve satımını yapmak,taahhütlerde bulunmak ve ana sözleşmesinde. Firmanın amacını ve konusunu geliştirebilmek için gayrimenkul satın almak,devir,ferağ etmek,kısmen yada tamamen kiraya vermek yada kiralamak,ek olarak kanun hükümleri dahilinde ayni yada gari maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami tasarurfi işlemleri yapmak. Şirket amacını geçrekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar,kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak,intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,salgı,tevhid,bölme,parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Karayolu ile kent içi,şehirler arası,internasyonal yük taşımacılığı yapmak ve 26.12.2016 tarihinde tescil edilen Anonim Şirket esas mukavelesinde yazılı olan öteki işler,