ISKA ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ GAYRİMENKUL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ISKA ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ GAYRİMENKUL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

47.74.01(Rev.2)-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

(A) Sıhhat; Her çeşit sıhhat hizmetleri vermek suretiyle hususi hastaneler, poliklinikler, dispanserler,   laboratuvarlar, sıhhat merkezleri ve tesisleri, sıhhat kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri oluşturmak ve bu merkezleri işletmek, İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak suretiyle tanı ve tedavi merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri oluşturmak ve işletmek, evde yada yerinde hasta, çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin merkezler oluşturmak ve işletmek, Her türlü tıbbi yardım, muayene, sıhhat ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Mevzusu ile ilgili uzman doktor ve öteki sıhhat mensubu çalıştırmak, Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan lüzumlu izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, incelem ve tahlil yapmak, Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini oluşturmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, Tıbbi tahlil laboratuvarları oluşturmak ve işletmek, Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü hususi hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler oluşturmak, işletmek ve işlettirmek, bu mevzuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek, Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak yada kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak, Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak, Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt haricinde eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek, Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine destek olarak insanların yaşam standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek, Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, barıncak hizmetlerini yapabilir, Bu mevzuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, takıları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir, Kent içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü tıbbi araç-gereç ve öteki levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek, Mevzusu ile ilgili tabip, asistan, hemşire ve öteki tüm sıhhat ekibini çalıştırabilir, öteki sıhhat kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve öteki sıhhat tesislerinde sözleşmeli ya da özgür olarak sıhhat mensubu çalıştırabilir, Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak, Mevzusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, mevzusu ile ilgili ihalelere katılmak. Her türlü sıhhat tesisleri ve tıbbi cihazlar mevzularında yatırım yapmak ve bu tarz şeyleri işletmek, Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt haricinde nakilleri için lüzumlu ambulans, helikopter ve tayyare benzer biçimde araçları alır, ithal eder ve kiralar, Sıhhat hizmetleri ve hasta teşhis, tedavi ve rehabilitasyonların da kullanılan her türlü medikal vasıta, gereç ve malzemenin alım ve satımını yapmak, Sıhhat hizmetleri alanında, her türlü sıhhat kuruluşuna, sıhhat hizmeti kalite standartları danışmanlığı ve denetimleri yapmak, kalite sertifika hizmetleri ile akredite hizmetleri vermek, bu alanda yurtdışı ve yurtiçi kuruluşlarla ortaklık yapmak, Sıhhat turizmi alanında yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlar oluşturmak, termal, termal otel, fizik ve tedavi benzer biçimde tesisler işletmek yada işletmeye vermek (B) Eğitim; Eğitim ve öğretim hizmetleri mevzusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede kurs, ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir, Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak, Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik, sıhhat hizmetleri) eğitim ve öğretim vermek, hususi dershane ve kurs açıp işletmek, Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç benzer biçimde alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek, Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir, Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar oluşturmak, vasıta ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. (C) Gayrimenkul; Her türlü gayrimenkul danışmanlığı ve emlakçılık işleri. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler