İNTERLAB LABORATUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERLAB LABORATUAR ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

23.19.06(Rev.2)-Laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili cam eşyalar ile cam ampullerin (serum ampulleri) imalatı (ambalajlama ve taşımada kullanılanlar hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirket hastaneler,dispanserler,klinik,sıhhat ocakları, muayenehaneler,ve tahlil laboratuarlarıyla beraber tüm sıhhat tesislerinde ve öteki meslek dallarıyla ilgili etkinlik gösteren laboratuarlarda kullanılmakta olan her nevimalzemelerin kimyevi maddelerin alım satımını ithalatını ve ihracatını yapar. Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için ihtiyacını karşılamak yada kaynaklarını değerlendirebilmek suretiyle gayrimenkul malları kısmen yada tamamen alabilir yapım ve inşaettirebilir işletebilir kiralayabilir bunların üstünde rehin ve ipotek tasarruflarında bulunabilir kiraya verebilir satabilir devir ve ferağ edebilir. Şirket amaç ve mevzusunun gerçekleşmesi için bankalardanve öteki kurum ve kuruluşlardan kısa orta uzun vadeli krediler alabilir karşılığında güvence verebilir mal varlığına ilişik üçüncü kişilere ilişik menkul ve gayrimenkul mallar üstünde alacaklıları lehinde ipotek tesis ettirebilir ve firmanın 7.3.1997 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan öteki işler.