INTENSE PHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ İLAÇ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

INTENSE PHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ İLAÇ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

1. Organik sıhhat ürünlerinin alım satımını yapmak. 2. Her türlü besin ve gıda takviyeleri ile bunlara ilişkin hammadde ve destek maddelerin alım ve satımını yapmak. 3. Her türlü ilaç ve ilaç hammaddesinin toptan pazarlamasını ve toptan satışını yapmak. 4. Sıhhat sektöründe kullanılan hastane ekipmanları, tıbbi cihazlar, ölçü ve tartı aletlerinin, malzemelerinin alım ve satımın yapmak.  5. Kozmetik ve Kişisel Bakım ürünlerinin ve bunların üretiminde kullanılan hammadde ve destek maddelerin alım ve satımını yapmak.  6. Gezim ve gezi acentalığı yapmak. 7. Gezinsel amaçlı otel, motel, kampyerleri, restaurantlar, gezinsel eşya satış mağazaları açmak ve işletmek. 8. Her türlü arsa, arazi üstüne binalar, işyerleri, konutlar, avmleri inşaa etmek, bunların alım ve satımın yapmak. 9. Her türlü, açık ve kapalı sahalardan oluşan depolar açmak işletmek, lojistik hizmetler vermek. 10-Rent-A Car servisi otomobil kiralamak. 11-Mevzusu ile ilgili olarak üretim faaliyetlerinde bulunmak. 12-Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve mevzuya ilişkin öteki ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla, her türlü malın ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.  Şirket bu amaç ve mevzuları gerçekleştirmek için;   a-   Firmanın işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler senet üstüne ön ödeme kredileri ve benzeri kredileri temin etmek benzer biçimde işleri yapabilir. b-   Firmanın işleri için lüzumlu kara, hava ve  nakil vasıtalarını kiralamak, iktisap etmek, devretmek bunlar üstünde ayni ve kişisel tasarruflarda bulunmak. c-   Firmanın amacıyla ilgili üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek, rehin kefalet ve öteki teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinler, fek ve tadil etmek benzer biçimde işlemlerde bulunabilirler. d-   Firmanın etkinlik mevzularına giren işleri meydana getiren hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ve ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari girişimlere iştirak etmek onların hisselerini ve tahvillerini öteki menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti durumunda olmamak şartıyla almak ve satmak mübadele etmek rehin ve güvence olarak göstermek. e-   Şirket mevzularına giren malların depolanması, nakli, tevzi, için lüzumlu her türlü döşem, teçhizat, araç, arazi ve bina satın alabilir, satabilir yada başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış bölgeleri açabilir. f-   Şirket mevzuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için yararlı know-how, izin, ruhsatname, ihtira  beratları, lisans, ayrıcalık, marka ve emsali benzer biçimde hakları, istihsal ve iktisap edebilir, devir edebilir. Başkalarına ilişkin olanların devrini alabilir. g-  Şirket amaç ve mevzularıyla ilgili olarak mümessillik, danışmanlık, iç ve dış temsilcilik, acente ve bayilik, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir, tanıtım ve pazarlamacılık yapar. Bu faaliyetleri başkası adına yürütür. Bunlar için lüzumlu organizasyonları gerçekleştirir ve gerçekleşmesine destek sunar. Firmanın işleri için lüzumlu gayrimenkulleri satın almak, satmak, devretmek.  Bunların üstüne ipotek tesis etmek, terkin etmek, salgı, bölme, birleştirme, trampa, yola terk, cins ve isim tahsisi yapmak, inşaat ruhsatı yapı kullanma izin belgesi almak, bunlar üstüne kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek. Gene, bunların üstünde ayni ve kişisel tasarrufta bulunmak.  Satış mağazaları, depolar, paketleme tesisleri, açmak ve işletmek, her türlü gayrimenkul üstüne bina, villa, dinlence köyü, hotel motel inşa etmek.