İNOLİVA İLAÇ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNOLİVA İLAÇ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21.10.01(Rev.2)-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın Başlıca Amaç ve Mevzusu Şunlardır; 1- Her türlü tıbbi ilaçların bunların ham madde, mamul, madde ve malzemelerinin, katkı maddelerinin, imalatını, toptan alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 2- Ecza Depoları açmak, ilaç ruhsatları almak, ilaç ruhsatı kiralamak, 3- Her nevi Yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen ilaçların, toptan alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Her türlü kimyevi ve beşeri, baytar ve zirai ilaçların bunların hammadde, mamul, madde ve malzemelerinin, katkı maddelerinin, imalatını, toptan alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 5- İnsan sağlığı ve güzelliği için her türlü , organik yaşam ürünlerinin, sıhhatli içecek ve yaşam ürünlerinin, bitkisel ve şifalı ürünlerin, kürlerinin ,dermo-kozmetik, güzellik ve güzel duyu ürünlerinin, Kişisel bakım ürünlerinin, organik ürünlerin vitamin, kozmetik ürünler, şampuanlar, doğal vitaminler, cilt bakın kremleri, losyonlar, sabunlar ve her türlü tıbbi temizlik ve bakım ürünlerinin imalatını, toptan alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve perakende ticaretini yapmak. 6- Her türlü besin maddelerinin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 7- Besin maddelerini paketlemek için tesisler oluşturmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 8- İnsanların beslenmesinde mühim bir etkinliği olan ve besin sektörüne mevzu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış gıda maddelerinin pazarlanması mevzusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile lüzumlu olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 9- Her Türlü takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar, yenilikçi beslenme ürünleri ve besin takviyelerinin toptan ve perakende satış yapmak. 10- Bilcümle tıbbi ve kimyevi, Kozmetik ürünleri, kozmetik ve kozmetik imalatında kullanılan her türlü kimyevi maddeler İlaç ve ilaç hammaddeleri, bilumum plastik hammaddeleri her türlü doğal, bileşik ve madeni boyalar, toz boya, mürekkep ve benzeri araç-gereç, her türlü parfümeri ve kozmetik araç-gereç ve müstahzarları, petro-kimya ürünlerin imalatı, toptan alımı, satımı, ithali,ihracı ticaretini yapmak. 11- Haşere öldüren kimyevi maddelerin imalatı, toptan alım, satımı, ithalatı, ihracatı ticaretini yapmak. 12- Haşere ilaçlarının imalatında kullanılmak suretiyle ham, yarı mamul ve maddeler ile katkı maddelerinin toptan ithalatı, ihracatı, imalatı, pazarlamasını yapmak. 13- Hastane, sıhhat ocakları, kliniklerde kullanılan tıbbi aygıt, alet ve edevatları ile bunlara ilişkin yedek parça ve aksamları ile aksesuarlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, toptan yada perakende olarak ticaretini ve kiralamasını yapmak. 14- Dişçilik ile ilgili lüzumlu tüm alet ve cihazlar, cerrahi protez, ortodontik, pedodontik, priodontik, vönden, röntgen cihazları tahlil labarotuar cihazları, ameliyat masası, ameliyat yapmak için lüzumlu olan alet ve edevatlar ile bunların yedek parça ve aksamları, hastane levazımatı, sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kimyevi maddeler, ilaç ve ilaç hammaddeleri, bunların imalatında kullanılan ham, yarı mamul ve mamul maddelerin, ithalatını, ihracatını, toptan yada perakende olarak ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 15- Sıhhat hizmetleri alanlarında kullanılan makine, aygıt, alet ve edevatların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 16- Şirket mevzusu ile ilgili olarak resmi yada hususi kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere katılabilir. Mevzusu ile ilgili taahhütlerde bulunabilir. 17- Şirket mevzusu ile ilgili her türlü tıbbi aygıt ve malzemelerin ithalatı ve toptan yada perakende olarak ticaretini yapabilir. 18- İlgili mercilerden izin almak kaydı ile ilaç ve ilaç hammaddelerinin, toptan alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapabilir. 19- Mevzusu ile ilgili her nevi organik, inorganik, bileşik kimyasal maddelerin imalatı, ithalatı, ihracatı alımı ve satımını yapmak. 20- Mevzuları ile ilgili her türlü cerrah, uzman doktor, diş hekimi, laborant plastik cerrahi benzer biçimde personel çalıştırmak. 21- Şirket mevzusu ile ilgili piyasa araştırması yapabilir, teknik kontrol, ve analizler de dahil olmak suretiyle danışmanlık ve servis hizmetlerinde bulunabilir. 22- Şirket Mevzusu ile ilgili Reeksport ve transit tecim yapabilir. Mağazalar, marketler zinciri kurabilir, Mümessillik ve temsilcilikler alabilir yada verebilir. 23- Firmanın başlıca amaç ve mevzusu, ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla web elektronik ortamlar ile katalog ve benzeri araçlar ile başta kozmetik ürünleri olmak suretiyle her türlü ürünün pazarlama ve satış dağıtımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek 24- Telefon ve web üstünden her türlü malın satış ve pazarlamasını yapabilir. 25- Mevzusu ile ilgili her türü internet sayfası ve alan adı kurabilir, satın alabilir. 26- Şirket için lüzum gösteren taşıtları almak devir etmek, bunlar üstünde ayni ve kişisel tasarruflarda bulunabilir. 27- Şirket mevzuları ile ilgili Yurt İçinde ve Yurt Haricinde mümessillik, distribütörlük, yapabilir. Mevzusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. 28- Şirket mevzuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklaşa iş yaparak yeni firmalar …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.