İNFİGO SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNFİGO SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu ile ilgili olmak şartıyla, başlıca amaç ve mevzuları şunlardır: A AMAÇ VE KONUSU İLE İLGİLİ ANA İŞLER 1. Her nevi yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen suni organ, bileşik greft, ksenogreft, allogreft ve protezlerin yurt içi ve/yada yurtdışında imalatını, pazarlamasını, dağıtımını, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/yada satışını yapmak. 2. Her nevi yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen ilacı, her nevi ilaç hammaddesini, ameliyat malzemesinin, ortopedik ürünlerin, serumun, hormonun, aşının, bebek beslenme ve bakım ürünlerinin, hijyenik ürünlerin, kontrol ve tanı ürünlerinin yurt içi ve/yada yurtdışında imalatını, pazarlamasını, dağıtımını, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/yada satışını yapmak. 3. Ağız ve diş sağlığı müstahzarları, kozmetik, dermo-kozmetik, güzellik ve güzel duyu ürünlerinin yurt içi ve/yada yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerini almak, imalatını, pazarlamasını, dağıtımını, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/yada satışını yapmak. 4. Naturel ve sıhhatli yaşam ürünlerinin, gıda takviyesi ürünlerinin, ekolojik ve biyolojik ürünlerin yurt içi ve/yada yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerini almak, imalatını, pazarlamasını, dağıtımını, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/yada satışını yapmak. 5. Her türlü tıbbi müstahzaratları, baytar ilaçları, ziraat ilaçları, sinek ve haşere ilaçlarını, kimyevi maddeler ile kozmetikte, tababette, baytar işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve besin maddeleri ile her türlü sıhhi levazım, sıhhi ve temizlik kağıtları, kağıt çeşitlerinin yurt içi ve/yada yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerini almak, imalatını, pazarlamasını, dağıtımını, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/yada satışını yapmak. B AMAÇ VE KONUSU İLE İLGİLİ YAN İŞLER 1. Ecza depoları ve medikal depolar açmak, işletmek, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak, şirket çatısı altında eczane açmak, işletmek ve bunlar için izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, lüzumlu imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/yada satışını yurt içi ve/yada yurt haricinde yapmak. 2. Itriyat malzemesi deposu açmak, işletmek, izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, lüzumlu imalatı, pazarlamayı, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/yada satışını yurt içi ve/yada yurtdışında yapmak. 3. Bu maksat için, yapınak ve laboratuvarlar inşa, mubayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli yapınak, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini yada satış acenteliklerini deruhte eylemek; imalat, ithalat, ihracat, dahili tecim, taahhüt ve teşvik işleri benzer biçimde ticari muameleleri yapmak. 4. Bu maksatla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek. 5. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık oluşturmak bu tarz şeyleri devir almak ve/yada devretmek, tüm ortaklık şirketlerle her türlü ortaklık ve hukuki anlaşmalar yapmak. 6. Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü ayrıcalık, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne doğal olarak bilumum vesikaları almak, bu tarz şeyleri iştiraklerine yada ahara devretmek, devralmak yada kiralamak. 7. Firmanın mevzusu ile ilgili her türlü markaları, ihtira haklarını ve beratlarını, ruhsatnameleri, ustalık haklarını, tecim unvanlarını, brövelerini, sertifikalarını almak, satmak, kiraya almak, kiraya vermek, izinlerini almak. 8. Her çeşit sıhhat hizmetleri vermek suretiyle hususi hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sıhhat merkezleri ve tesisleri, sıhhat kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı), görüntüleme merkezleri ve protez tedavi merkezleri oluşturmak, yatırım yapmak ve bu merkezleri işletmek. 9. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 10. Toplumsal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Ana para Piyasası Kurulu tarafınca belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak. C DİĞER İŞLER 1. Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir ya da kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı ya da teminatsız, her türlü borç alabilir. Firmanın haiz olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbaşları üstünde gerek namına gerekse üçüncü kişi ve tüzel kişiler namına güvence, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek yada rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak yada üçüncü şahıslar lehine, ipotek ya da rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve güvence verebilir. 2. Şirket mevzusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın lüzumlu kıldığı tüm girişim ve merasimi ifade ederek lüzumlu izin, ayrıcalık, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika benzer biçimde sınai, iyelik haklarını ve emsali hakları iktisap etmek yada tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tutum işlemlerde bulunmak. Ek olarak, yukarıdaki hakları kiraya verebilir yada …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.