İMZASOFT BİLGİ VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İMZASOFT BİLGİ VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.46.01(Rev.2)-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1. Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, onarım, bakım ve onarımını yapmak. 2. Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. 3. Her türlü bilgisayar sarf araç-gereç alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. 4. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar benzer biçimde tüm bilişim sistemleri. endüstriyel yazıhane otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis yazıhane hizmetleri vermek, web üstünden her türlü informasyon, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, web tasarımı hazırlamak, logo tasarımı hazırlamak, animasyon hazırlamak ve hazırlatmak ve web servis sağlayıcılığı yapmak. 5. Iletişim hizmetlerini sağlamak için lüzumlu olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak. 6. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz komünikasyon cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak. 7. Cep Telefonları için kazı konuş kartlarının (kontör) toptan ve perakende alış ve satışını yapmak. 8. Hertürlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 9. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için lüzumlu ham mamul ve yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile denetim edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide yapım edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10.Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, kontakt, elektronik kontakt ortamı, web, çoklu ortam(multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite emek harcamaları yapmak; her türlü destek, onarım, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler oluşturmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri web üstünde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak. 11. Her türlü besin maddelerini almak, satmak, besin maddelerini paketlemek için tesisler oluşturmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ithalat ve ihracatını yapmak. 12. İnsanların beslenmesinde mühim bir etkinliği olan ve besin sektörüne mevzu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, yaş sebze, meyve, hububat ile dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış gıda maddelerinin pazarlanması mevzusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile lüzumlu olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 13. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 14. Kuyumculuk dükkanı işletmek, işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak. 15. Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve öteki kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük benzer biçimde takı ve süs eşyalarının imalatını ithalat ve ihracatını yapmak. 16. Altın, gümüş ve öteki kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak, işletmek. 17. Ayar evleri, ramat evleri, salgı üniteleri, onarım atölyeleri kurup işletmek. 18. Altın ve altından mamül ürünleri web üstünden ve toptan – perakende mağazacılık yöntemiyle satışını yapmak. 19. Turizme yönelik otel, motel, bar, barıncak, kamping, dinlence köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence bölgeleri oluşturmak, işletmek, işletmeye vermek, bu bölgeleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 20. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve hekim muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 21. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişkin arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak. 22. Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişkin inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 23. Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü ufak ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 24. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.