HM LAKE SAĞLIK YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HM LAKE SAĞLIK YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21.10.01(Rev.2)-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu başlıca şunlardır: 1. Her çeşit sıhhat hizmetleri vermek suretiyle hususi hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sıhhat merkezleri ve tesisleri, sıhhat kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri oluşturmak ve bu merkezleri işletmek. 2. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak suretiyle tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri oluşturmak ve işletmek. 3. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sıhhat ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Mevzusu ile ilgili uzman doktor çalıştırmak. 4. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan lüzumlu izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, incelem ve tahlil yapmak. 5. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini oluşturmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 6. Tıbbi tahlil laboratuvarları oluşturmak ve işletmek. 7. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü hususi hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler oluşturmak, işletmek ve işlettirmek, bu mevzuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 8. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak yada kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. 9. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 10. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt haricinde eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek. 11. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine destek olarak insanların yaşam standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek. 12. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, barıncak hizmetlerini yapabilir. Bu mevzuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, takıları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. 13. Kent içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü tıbbi araç-gereç ve öteki levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek. 14. Mevzusu ile ilgili tabip, asistan, hemşire ve öteki tüm sıhhat ekibini çalıştırabilir, öteki sıhhat kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve öteki sıhhat tesislerinde sözleşmeli ya da özgür olarak sıhhat çalışanı çalıştırabilir. 15. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 16. Mevzusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, mevzusu ile ilgili ihalelere katılmak. 17. Her türlü sıhhat tesisleri ve tıbbi cihazlar mevzularında yatırım yapmak ve bu tarz şeyleri işletmek, 18. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt haricinde nakilleri için lüzumlu ambulans, helikopter ve tayyare şeklinde araçları alır, ithal eder ve kiralar. 19. Her türlü kimyevi, beşerî, baytar ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak, 20. Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak. 21. Her nevi yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen ilaçların toptan alımı satımı pazarlaması, toptan dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin Üniversiteler teknoparklar bilim kamu kurum ve kuruluşları ve Avrupa birliği ile ortak ar-ge projeleri geliştirmek gelişen projelere patent almak alınan patent ve lisansları yerli ve yabancı kuruluşlara satmak yada kiralamak dahili toptan ticaretini ithalatını ve ihracatını yapmak. 22 – Her türlü sistem, teknoloji ve bilgisayar donanımı ve yazılımı mevzusunda her türlü işlemle meşgul olmak bilgisayar ağları, Telekom ağları iletişim sistemleri kablolama ve network kurulumu ve bakım onarım, teknik servis, web programcılığı ve her türlü web servisleri, web üstünden ses taşıması ürünleri ve bunlarla ilişkili tüm hizmetleri web tasarım web tabanlı uygulama mahalli ve geniş alan ağları ürün ve tüm ilişkili hizmetleri bilgisayar programcılığı alanında hizmet göstermek ve her türlü ticari ve teknik mevzularda program ve sistem güvenliği yazılım ve donanımları ve bununla ilgili servis ve destek hizmetleri vermek etkileşimli bilgisayar programı muhteviyatında çoklu ortam eleman bulunduran CD-romların üretimi ve basımı bilgisayar, kablosuz ağ cihazları kablolu yada kablosuz veri yazışma cihazları ve iletişim ile ilgisi sistemlerin ham madde mamul, yarı mamul ile sarf malzemeleri aksesuarların yedek parçaların …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.