HASKÖY YÜN İPLİK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

HASKÖY YÜN İPLİK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

13.10.13(Rev.2)-Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesiDiğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirket,tekstil ürünlerinin her nevi ipliklerin konfeksiyonürünleri ile deriden yapılan eşyanın turistik eşyaların, halıların ve bunların işlenmelerinde kullanılan kimyasal maddelerin ham,yarı mamul ve mamul maddeleri makine,alet ve donanımın bunların aksam yedek parça ve teferruatının imalatıve ticareti Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkul iktisap etmek, devir ve ferağ etmek,kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika,depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet, ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlara almak, ve 26.11.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.