GANT SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

GANT SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

46.46.01(Rev.2)-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu başlıca şunlardır: -İştigal mevzusu ile ilgili mevzular dâhilinde yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak ve ithalat ihracat imkânlarını gerçekleştirmek suretiyle emekler yapmak, mevzusu ile ilgili tüm mevzularda tesis oluşturmak ve tesisle ilgili makine ve teçhizatın ihracat ve ithalatını yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında pazarlar aramak ve sergilere katılmak. -Hastane,klinik, poliklinik, laboratuvar ve hekim muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin ihtiyaçtan olan her türlü tıbbi araç-gereç, tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemelerin, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ek olarak tüm bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı, tamiratı, montajını yapmak. -Şirketamaç ve mevzusuna uygun laboratuvar ve kalibrasyon hizmetleri yapmak. -Her türlü ölçme ve seyretme cihazları kalibrasyonu satışını, kiralaması tamiri bakımı yapmak Şirket yukarıda ana başlıkları ile sayılan bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için: a)Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında açılacak her türlü ihalelere katılabilir, taahhütler verebilir, bu taahhütler için lüzumlu tüm vasıta gereç ile araç-gereç gereksinimlerini satın alabilir, kiralayabilir, lüzumlu olan teknik mensubu istihdam edebilir, bu işler için yurtiçinde ve yurtdışında şube ve bürolar, acentelikler açabilir, yurtdışından tıbbi ve cerrahi araç-gereç makine ve teçhizat ile nakil vasıtalarını ithal ve ihracatını yapabilir. b)Şirket amacına erişebilmek için lüzumlu olan makine ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap edebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üstünde irtifak, intifa, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir. Üçüncü şahıslara ilişkin menkul değerleri ve gayrimenkulleri kendi borçlarına karşılık rehin verebileceği benzer biçimde ipotek edebilir. Ek olarak Şirket kendi borçlarına karşılık firmanın gayrimenkullerini ipotek verebileceği benzer biçimde menkul mallarını da rehin edebilir.