GALEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GALEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Tıbbi,ispançiyari ve tebabet ve şeabatta kullanılan hertür kimyevi madde ilaç ve müstahzarlarının imalatı,ihracı ithalatı taptan ve perakende dahili ticareti ve pazarlamasınıyapmak Şirket, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, veya kiraya verebilir, alacaklarına karşılık rehin yada ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkini talep edebilir. Kanunun belirleme etmiş olduğu çerçeve dahilinde her türlü güvence verebilir. Bilhassa malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üstünde alacaklıları lehine ipotek verebilir şirket menkul ve gayrimenkulleri üstünde intifa irtifak ve sükna hakları ile Uygar Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir. Kiracı sıfatıyla finansal kiralama (leasing) sözleşmelere iaktedebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan öteki işler.