FW İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ

FW İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu şunlardır: A- İLAÇ VE ECZA DEPOLARI 1. Her türlü kimyevi, beşeri,baytar ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, alımını, satımını, imalatı, ithalatını ve ihracatını yapmak, 2. Ecza depoları açmak,  ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak. 3. Her nevi yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen ilaçların toptan alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç ham maddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı,  bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak. 4. Her nevi ilaç kimyevi madde ve bitkisel ekstratların temsilciliklerini lisanslarını alabilir,verebilir, mevzusu ile ilgili başkalarına fason üretim yaptırabilir, pazarlamasını ve dağıtımını üstlenebilir. 5. Amaç ve mevzusu ile ilgili olarak ruhsatına haiz olduğu yada kiraladığı ruhsatlara ilişik ilaç, kimyevi madde ve bitkisel ekstratları üretebilir. Bunların fason olarak üretimini yaptırabilir yabancı ilaç kimyevi madde ve bitkisel ekstratların lisansını alıp yurt içinde ruhsatlandırılabilir, yurt içinde dağıtımını yapabilir. 6. Tıbbi ispençiyari biyolojik zirai ve veterinerliğe ilişik ve beşeri ilaç ve müstahzarlarla, geleneksel tıbbi bitkisel ürünler, besin, fonksiyonel besin ve takviye edici gıdalar, bitkisel ekstreler ve bunların ham maddeleri, sıhhi ve tıbbi alet ve malzemeler bunlarla ilgili kimyevi maddeler, immünolojik preparatlarının kan ürünlerinin majistralilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin ve malzemelerinin, kozmetiklerin, kozmosötiklerin sıhhi hijyenik tıbbi madde ve malzemelerinin diagnostik ürünlerin bitkisel ilaçların ve öteki preparatların ve hususi amaçlı tıbbi gıdaların toptan alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, imalatını ve pazarlamasını yapmak adı geçen ürünlerin web (web) üstünden satışı müsaadeli olanların satış, pazarlama ve tanıtımı faaliyetlerini yapmak. 7. Resmi hususi kuruluşların ilaç sıhhi araç-gereç laboratuvar malzemesi, bunlarla ilgili ham madde ve tıbbi, baytar gerekseme maddeleri ile ilgili ihalelere katılmak, taahhütte bulunmak ihale neticesinde doğacak yükümlülükleri yerine getirmek. B- KİMYEVİ MADDE 1. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü destek kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. 2. Başta kimya endüstri olmak suretiyle imalat, tecim ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, doğal, bileşik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. 3. Her  türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve endüstri yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve destek unsurlarının  üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 4. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 5. Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 6. Tarımsal alanda besin alanında ve öteki alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, imalatı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. C- KOZMETİK 1. Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, imalatını, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. D- EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  1. Şirket; tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, hususi kurum ve kuruluşlar ile resmi kurum ve kuruluşlara, bünyesindeki yada sözleşmeli uzmanlar yardımı ile aşağıdaki eğitim  ve  danışmanlık mevzularında hizmet verir. 2. Amaç ve mevzusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili eğitim organizasyonları, şahıs ve kurumlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek, bilimsel emekler yapmak. Satış pazarlama hakkında kurslar, eğitim seminerleri, paneller ve sempozyumlar şeklinde organizasyonlar düzenlemek ve düzenletmek.   3. Kalite  ve  Yönetim  Sistemleri Eğitim ve Danışmanlığı; ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Besin Güvenlik Sistemi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi, ISO 17025 Laboratuar  Akreditasyonu,  ISO 27001  Informasyon  Güvenliği  Sistemi, ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, SA 8000 Toplumsal Mesuliyet, AQAP, EUROGAP, EFQM, CE işareti, ÇED raporu mevzularında eğitim vermek, verdirmek, danışmanlık yapmak, yapılmasına aracı olmak ve sistem oluşturmak ve kurdurmak, bu belgeleri ve sertifikalar hazırlamak, teminine aracı olmak. 4. Genel Yönetim Danışmanlığı; …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler