FARMATURK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FARMATURK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Her türlü kimyevi, beşeri, baytar ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak ve fason üretmek. 2-Her nevi yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen ilaçların toptan ticareti, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin toptan ticaretini yapmak. 3-Her türlü kozmetik ürünün tıbbi cihazların alımı, satımı, imalatı, ihracatı, ithalatını yapmak. Yurt içinde ve yurt haricinde bayilikler almak bayiliğini vermek. Yurt içinde ve yurt haricinde dağıtımını yapmak. 4-Her türlü kozmetik ıtriyat ( şampuan, diş macunu, diş fırçası, krem, gözlük, mendil, oyuncak, parfüm, esans, sprey, deodorant, sinek ilacı vb.) malzemesini alımı satımı ihracatı ithalatını yapmak. Yurt içinde (eczanelerde vb.) Toptan ve perakende satış yapmak. 5-Her türlü ; cilt bakım ürünleri, bitkisel ürünler, ziraat ürünleri, gıdalar, beslenme ürünleri, besin ürünleri, besin takviyeleri, bitkisel besin takviyeleri, takviye edici gıdalar, destekleyici beslenme ürünleri, rejim ürünlerinin ticaretini, alımını, satımını, imalatını, ihracatını, ithalatını, üretimini, tanıtımını, pazarlamasını, reklamlarını yapmak. 6-Her türlü kimyevi ispençiyarı, tıbbi, biyolojik, baytari, zirai, serojik, müstehzarat ve bunların hammaddelerinin ticaretini, ithalatını, imalini ve satımını yapmak. 7-İlgili mercilerden izin alınmak şartı ile her türlü kimyevi, baytar ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolaması, ambalajlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, ilgili mercilerden izin almak şartı ile yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen her türlü ilaçların ve tıbbi cihazların toptan alımı, satımı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 8-Her nevi ilaç maddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünleri dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı alma, ilaç ruhsatı kiralamak. 9-Her türlü nakil vasıtasını kiralamak ve kiraya verme işleri yapmak. 10-Her türlü elektronik aygıt, tıbbi aygıt, makine, teçhizat, yedek parça alım satımı ithalatını imalatını ihracatını yapmak. 11-Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü haber ajanslığı yapmak. 12-Tv ve müzik programları üretmek yada ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü gösterim aracı ile yayınlanmasını sağlamak. 13-Şirket yapım ve ithalinde bulunmuş olduğu her türlü beyaz perde, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek. 14-Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi. 15-Her türlü müzik, ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı , fikri iyelik hakları ve bunun benzer biçimde taşınmaz hakların alınması, satın alınması ve satılması. Beyaz perde, müzik, ses, web, bilgisayar, toplumsal medya ve TV alanında her türlü teknik, mühendislik, danışmanlık, prodüktörlük, aranjörlük benzer biçimde tüm hizmetleri yapmak, yaptırmak. Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonunu yapmak. 16-Her türlü eserlere ilişkin telif haklarının alınması, telif hakkı satılması. 17-Her türlü optik malzemeleri, gözlük çerçeveleri, gözlük camları, kontak lenslerin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 18-Her türlü otomatik ve mekanik, optik cam kesme ve gözlük onarım makineleri alım satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü gözlük ve gözlük camı takma ve onarım işlerini yapmak. 19-Her türlü eğlence ve gosteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kurultay merkezi, sanat içerikli gosteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt haricinde sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, düzen etmek yada ettirmek. 20-Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. 21-Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. 22-Reklam ajansı oluşturmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. 23-Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. 24-Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü tv, radyo, beyaz perde, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, poster, afişet, pankart, açık hava panoları ve öteki yararlanabilecek vasıta ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. 25-Otel, motel, kamping, barıncak, dinlence köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.