ECZAMED DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ECZAMED DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.46.01(Rev.2)-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticaretiDiğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirket her nevi mekanik elektronik tıbbi aygıt alet edavat ve malzemelerinin bunların destek mal ve malzemelerinin her türlü ticaretini pazarlamasını tanıtımını ithalat ihracat ve transit ticaretini yapmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir işletebilir, kiralar kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, gayrimenkulleri üstünde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti bedelli yada bedelsiz yola terk kamuya terk salgı birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi salgı tevhid bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir satabilir kiralayabilir finansal kiralama yapabilir, veya kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından teminatlı veya teminatsız her türlü borç alabilir, firmanın haiz olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbaşları üstünde gerek namına gerekse üçüncü kişi ve tüzel kişiler namına güvence kefalet işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir, alacaklarına karşılık ipotek yada rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak yada üçüncü şahıslar lehine ipotek veya rehin verebilir, bu ipotekleri terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve güvence verebilir ve firmanın 5.1.2011 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesindeyazılı olan öteki işler.