ECO ÇELİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ECO ÇELİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- Çelikkonstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyonimal etmek, mekanik ve ısıl işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat,mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. Etkinlik alanlarıyla ilgili tesisleri oluşturmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, mevzuyla ilgili şirket oluşturmak yada iştirak etmek.İmalat ve istihsal için lüzumlu her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden ve yurt dışından temin etmek. 2- Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak,satış deposu, bayilik, temsilcilik, yazıhane, mağaza ve ticari müesseseler oluşturmak yada ortak olmak. Aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği durumunda olmamak suretiyle, etkinlik mevzularıyla ilgili iştiraklerde bulunmak. 3- Etkinlik mevzuları ile ilgili olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara iştirak etmek yada ortaklaşa iş yapmak. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek.Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve süratli tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak {özel sektör} ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişiklik yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, alan kişi odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak,yaptırmak,sağlamak, bu mevzularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konuşma ve zirveler, organize etmek, ettirmek.  4- Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve öteki yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak suretiyle yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 5- Şirket amacıyla ilgili olarak her türlü malın ihracat, ithalat, iç ve dış internasyonal mümessillik ve dahili toptan ticaretini yapmak.