EBD İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EBD İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

43.99.04(Rev.2)-Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan)

Ortalama değerlendirmeler

Description

İNŞAAT : Şirket Yurt içinde ve yurt haricinde resmi ve hususi kuruluşlara iş merkezi, toplu konut, hastane, otel, motel, köprü inşaatı, peyzaj düzenlemesi, yol inşaatı, kanalizasyon inşaatı, içme suyu inşası, liman inşaatı, rıhtım inşaatı, havaalanı inşaatı yapmak ve bu tarz şeyleri yaptırmak. Bu inşaatların yapımında resmi ve hususi kuruluşlara ilişkin inşaat onarım montaj ve taahhütleri yapmak için lüzumlu olan mamul ve yarı mamul emtiaların ithali, ihracı, imali, bakım ve onarımını yapmak. İnşaat makineleri, yol makineleri, hafriyat ve yüklenici makineler ve benzeri makineler ve bunların yedek parça ve takıları ile inşaat imalatında kullanılan kum, çimento, tuğla, kiremit, demir, fayans, granit ve inşaatta kullanılan orman ürünlerinin ithali, ihracı, imali, montajı ve toptan bakımını yapmak. İŞ MAKİNALARI Her türlü endüstri ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ilişkin yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak ve vinç ve benzeri öteki inşaat ekipmanlarının operatörü ile beraber kiralamasını yapmak. Her türlü inşaat ve yapı ile ilgili mimarlık, mühendislik, müteahhitlik, proje, teknik danışmanlık, kontrollük ve taşeronluk hizmetleri, Her türlü emlak ve inşaat malzemesi alım satım işleri, Proje yönetim hizmetleri yapmak. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için, her türlü Nakil Vasıtası ve gayrimenkulü satın almak, kiralamak, Şirket gayrimenkullerini satmak, kiralamak, irtifak, intifa hakkı, rehin, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek, ticari isletme rehni de dahil olmak suretiyle fakat bunlarla sınırı olan kalmaksızın menkul ve gayrimenkul malları üstünde kişisel ve ayni haklar ve takyidatlar tesis etmek ve kaldırmak/sona erdirmek. Şirket tüm gayrimenkul mallarına ilişkin olarak tahsis etmek, ipoteklerini birleştirmek, bölmek ve parsellemek şeklinde tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Şirket üst hakkına ilişkin sözleşmeler akdetedmek, bu antak kalma ile elde etmiş olduğu tüm kişisel, ayni ve öteki hakları tapu sicili kütüğüne şerh ve tescil ettirmek, bu hakların üstünde gerçek yada tüzel şahıs, üçüncü kişilerin lehine ipotek ve rehin hakları tesis tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Firmanın etkinlik mevzularına giren sınai ve ticari yatırımları yapmak, hukuki tasarruflarda bulunmak, her türlü know-how anlaşmaları yapmak. Firmanın amacı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı firmalarla marka, ihtira beratı, ustalık ve öteki sınai iyelik haklarını aracılık yapmamak şartıyla iktisap etmek ve bunların üstünde lisans ve teknik yardım ve kira anlaşmaları yapmak. Firmanın işleri için lüzumlu nakil vasıtalarını iktisap etmek devir ve ferag etmek ve bunlar üstünde ayni ve kişisel tasarruflarda bulunmak. Yukarıda zikredilen mevzularla iştigal etmek gerektiğinde ortaklar kurul sonucu ile iştigal mevzusu değiştirilebilir.