E VE E SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MAKİNE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

E VE E SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MAKİNE MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.46.01(Rev.2)-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü sıhhat hizmetleri ile ilgili mevzularda çağıl ve son sistem cihazlarla donatılmış bulunan yataklı ve yataksız resmi ve her türlü hususi hastane poliklinik…. açmak işletmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul inşa eder satın alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi salgı tevhid bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Her türlü tıbbi aygıt ve aletlerin onarımı sürekli ve periodik bakımı ve ana sözleşmesinde yazılı olan öteki işler,