DY PROJE YAPI TEKNİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DY PROJE YAPI TEKNİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişik inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yöresel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, kent ve bayındır planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, yazıhane, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı benzer biçimde şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Mevzusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve bilhassa siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa dinlence köyleri, dönem mülk, apart otel, motel, kamping benzer biçimde gezinsel tesisler, organize endüstri bölgeleri, spor kompleksleri, konut, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi benzer biçimde gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üstünde parselasyon ve bayındır durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üstüne irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket yukarda belirtilen amaç ve mevzuyu gerçekleştirebilmek için: 1-Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, Yapınak ve her türlü bina inşa edebilir, Finansal kiralama yapabilir, Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak suretiyle menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve kişisel hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu haklan tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Üçüncü kişiler için rehin ve ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak suretiyle bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir. Üçüncü kişilerden ipotek devralabilir yada üçüncü kişilere ipotek devredebilir. Şirket lehinde tesis edilen rehin ve ipotekleri fekedebilir. Haiz olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak suretiyle kendisi yada üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olsun güvence olarak izah edebilir. 2-Şirket mevzuları ile ilgili olarak leasing-switch (transit) işlemleri fason ve muvakkat kabul yolu ile imalat yaptırabilir. 3-Firmanın amaç ve mevzusunun gerektirdiği her türlü işler için, her türlü smai, hukuki, mali işlemleri ve bu işlemler için lüzumlu borçlanmaları yapabilir, hisse senedi, tahvil, bono ihraç edebilir, kısa teminatlı yada teminatsız orta yada uzun vadeli her nevi kredi ve ödünç alabilir, leasing, factoring benzer biçimde finansal hizmetlerden faydalanabilir. Bu kapsamda lisans, patent, know-how, marka ve sair sınai iyelik haklarını iktisap edebilir kiralayabilir, haiz olduğu smai haklarını üçüncü şahıslara devredebilir kiralayabilir ya da lisansla üçüncü şahısların kullanımına verebilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapabilir, firmanın menkullerini rehnedebilir, kefil olabilir ve iştigal mevzusuna girecek işlerle ilgili …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.