DUHAN GAYRİMENKUL YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DUHAN GAYRİMENKUL YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve bilhassa siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, villalar,villa dinlence köyleri, dönem mülk, apart otel, motel, kamping benzer biçimde gezinsel tesisler, organize endüstri bölgeleri spor kompleksleri, konut, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi benzer biçimde gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe, tarla ve arsalar üstünde parselasyon ve bayındır durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üstüne irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak, 3- Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişik inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, 4- Yurt içinde ve yurt haricinde resmi ve hususi kurum ve kuruluşlar tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, 5- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yerel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol/su/doğalgaz, altyapı-üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, 6- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek, 7- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, 8- Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak, 9- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, kent ve bayındır planları uygulamalarını yapmak, 10- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, 11- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, 12- Her türlü bina, ofis, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, 13- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı benzer biçimde şerit haritalarının ve parselasyon planlarının yapımı, 14- Islah-imar planlarının uygulama işlemlerinin yapımı, 15- Mevzusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı, 16- Her türlü binanın alüminyum kapı, pencere ve benzeri türde sistemlerini yapmak, 17- Şirket mevzusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki finansman firmaları ile anlaşmalar yapmak.     Şirket, amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir; bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, lehe ipotek kurabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket, gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.