DOSA MEDİKAL ESTETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DOSA MEDİKAL ESTETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve hekim muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları,laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzeme-lerin,röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ek olarak tüm bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı. 2-Her türlü tıbbi araç-gereç alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek. 3-Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat,komisyonculuğunu yap-mak, taahhütlere girmek. 4-Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş doktor ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan öteki alet ve cihazların ve bunların aksam detay ve yedek parçalarının ve öteki destek malzemelerin ithalat,ihracatı alım satımı, yurt içinde ve haricinde pazarlanması ve ticareti. 5-Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, mevzusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak. 6-Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel yada diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 7-Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı. 8-Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler,varis çorabı, yapay diz mafsalı, dirsek çalışır güzel duyu eller, adım atma aleti,koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürün-lerin toptan ve perakende alımı satımı,dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 9-Güzellik yada güzel duyu amaçlı sıhhat merkezi, güzellik ve güzel duyu merkezi,güzellik salonu, cilt ve vücut bakımı, masaj salonu, makyaj, lazer ve iğneli epilasyon ve benzeri hizmetler veren işletmeler açmak, işletmek, kiralamak,kiraya vermek. 10-Her nevi saç ve yapay olarak yapılmış perukların toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bakımı, onarımını yapmak. 11-Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Her türlü besin maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 13-İnsanların beslenmesinde mühim bir etkinliği olan ve besin sektörüne mevzu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış gıda maddelerinin pazarlanması mevzusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile lüzumlu olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 14-Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı,dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 15-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak suretiyle tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak,oluşturmak ve işletmek. 16-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan lüzumlu izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, incelem ve tahlil yapmak. 17-Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini oluşturmak, işletmek. 18-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek. 19-Ağız ve diş sağlığı mevzusunda sıhhat merkezleri, muayenehaneler,laboratuarlar açmak. 20-Hususi ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sıhhat hizmetlerini vermek, mevzusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek 21-Muayenehane, laboratuar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip benzer biçimde hizmetler ile ilk yardım eğitimi için lüzumlu her türlü alet,makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ek olarak amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 22-Firmanın amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından seyretmek, yeni teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılmak. Mevzusu ile ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı oluşturmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak. 23-Amaç ve mevzusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel emek harcamalar eğitim organizasyonları, şahıs ve kurumlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için 1-Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotek …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler