DÖRTLER İNŞAAT VE TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

DÖRTLER İNŞAAT VE TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)Diğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

Yurt içinde ve yurt haricinde her tülü konut otel motel dinlence köyü site yapınak endüstri siteleri hastahane… şehircilikle ilgili alt yapı tesislerinin inşaat işleri ile bunlara benzer inşaat ve taahhüt işlerini yapmak Şirket faaliyetleri için luzumlu görülecek her türlü gayrimenkul mallar satınalma takas kira akdi satış vadi akitleri şeklinde çağdaş kanun borçlar kanunu Türk Tecim Kanunuicra batkı kanunu şeklinde çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi sahıslara tanımış olduğu olanak ve yollar dairesinde iktisap devir yada temellük edebileceği şeklinde keza yollarla elden çıkabilir şirket menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir,şirket menkul ve gayrimenkul malları ile tesisleri üstünde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesisi dahil her türlü teminatı verebilir,şirket kendi alacakları için her türlü menkul ve gayrimenkul rehin ve ipotek alabilir,şirket menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir kendi menkul ve gayrimenkullerini kiraya verebilir kira mukavelerinde tapuya şerh verebilir,şirket faaliyetleri için lüzümlu görülebilecekher türlü menkul ve gayrimenkullere ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, Şirket üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin mevcut yada doğacak borçları için sahibi bulunmuş olduğu menkul ve gayrimenkuller üstünde ipotek dahil her nevi ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, Keza şirket öteki üçüncü hakiki ve hükmi şahısların menkul ve gayrimenkullerini almış olduğu ve alacağı kredi ve kefalet iş ve işlemleri için ipotek ve rehin izah edebilir, Şirket kendisi yada öteki üçüncü hakiki ve hükmi şahısların almış olduğu ve alacağı kredi ve kefalet işlemleri için kendi menkul ve gayrimenkullerinidiğer üçüncü hakiki ve hükmisahısların menkul ve gayrimenkulleri ile müştereken ve müteselsilen müstakil olarak ipotek edebilir rehin izah edebilir, Şirket gerektiğinde ipoteklerin miktarlarını azaltabilip artırabilir ipoteklerin vadesini temdit edebilir ipoteklerin terkin ve fek edebilir ettirebilir, Şirket menkul ve gayrimenkul mallar üstünde irtifakları intifa hakları kat irtifakları kat mülkiyetleri tesis edebilir satış vadi sözleşmeleri yapabilir tapuya şerf ettirebilir kalrırabilir ana sözleşmesinde yazılı olan öteki işler,