DOĞANSAN YAPI MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DOĞANSAN YAPI MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu dairileri nezdinde cins tashihi salgı tevhid bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrrufları gerçekleştirebilir ve firmanın anasözleşmesinde ve 20.10.2011tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan öteki işler.