DİZGE ENDÜSTRİYEL VE MESKEN YAPILAR İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

DİZGE ENDÜSTRİYEL VE MESKEN YAPILAR İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut,işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak,bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa vearaziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi salgı tevhid bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Şirket amacına erişebilmek için kendi ve üçüncü kişilerin borç ve alacaklarını temin açısından şirket lehine ve aleyhine kendi ve üçüncü şahısların gayrimenkullerini ipotek rehin kefalet ve öteki teminatları verebilir, marka ve ihtira beratı, know-how ve öteki sınai iyelik hakları iktisap devir ferağ edebilir lisans anlaşmaları yapabilir ve firmanın anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.