DİYAMİNE DİAGNOSTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DİYAMİNE DİAGNOSTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

21.20.04(Rev.2)-Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar, hormon ve spermisit esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve diğer eczacılık müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü destek kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul,yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti, Tarımsal alanda besin alanında ve öteki alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı,ithali,ihracıve dahili ticaretini yapmak…ve 9.4.2018 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı öteki işler.