DIANA MEDİKAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DIANA MEDİKAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

47.74.01(Rev.2)-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 1- Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve öteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü malın ithalat,ihracat ve imalatı,dahili ve harici tecim yapmak. 2-Lüzumlu şartları yerine getirmek koşuyla her türlü tıbbi araç-gereç alımı satımı, ithalat ve ihracat,imalat, taahhütlere girmek. 3-Lüzumlu izinleri almak şartıyla her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat,imalatını komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.  4- Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yöresel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan 6- Ticari amaçlı her türlü motorlu vasıta kiralama hizmetleri verebilir. 7- Her türü malı dahili ve harici toptan ve perakende ticaretini yapmak. 8-Şirket amaç ve mevzusu ile ilgili olarak iç ve dış kredi sözleşmeleri imzalamak ve kredi almak. 9-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 10- Lüzumlu izinleri almak şartıyla her türlü yakıt ve yakıt ürünlerinin ithalı ve iharacatını yapmak. 11-Lüzumlu şartları yerine getirmek şartıyla her türlü petrol ürünlerin ithalatı ,ihracatını ve imalatını yapmak. 12-Lüzumlu izinleri almak şartıyla her türlü petrokimya maddelerin ithalatını,ihracatını ve imalatını yapmak. 13- Besin sektöründe her türlü malın ithalı ve ihracatını yapmak 14-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli borçlanmalar yapabilir,  devlet ve hususi bankalar nezdinde her türlü hesapları açtırabilir. 15-Etkinlik mevzuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık yada iştiraklerde   bulunmak, proje, müşavirlik işleri yapmak, 16-Yurt dışın’da ve yurt için’de firmanın şubesini açmak.