DELTA NATÜREL SAĞLIK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DELTA NATÜREL SAĞLIK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

21.10.01(Rev.2)-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-İstatistik veri anket vs. detayları derlemek, grup emekleri ve piyasa araştırması yapmak, mevzusu ile ilgili  kurum ve kuruluşlarda her türlü araştırmalarda bulunmak, sektör ve şirket yapılarında değerlendirmeler yapmak ve geleceğe dönük pazarlama ve stratejileri belirleme etmek. Danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 2-Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak.   3- Her türlü sıhhat tesisleri oluşturmak ve işletmek. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve hekim muayenehaneleri ile sıhhat kurumlarının gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, İthalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ek olarak tüm bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatını,komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.  4-Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş doktor ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan öteki alet ve cihazların ve bunların aksam detay ve yedek parçalarının ve öteki destek malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve haricinde pazarlanması ve ticaretini yapmak. 5-Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek,  bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6- Mevzusu ile ilgili hekim, asistan, hemşire ve öteki tüm sıhhat ekibini çalıştırabilir, öteki sıhhat kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve öteki sıhhat tesislerinde sözleşmeli ya da özgür olarak sıhhat çalışanı çalıştırabilir, eğitim verebilir. 7- Mevzusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, mevzusu ile ilgili ihalelere, seminerlere katılmak. 8-Her türlü ilaç,  tıbbi araç-gereç, tıbbi aygıt ve ekipman, tıbbi sarf malzemesi, her türlü besin ve takviye edici besin yarı ve tam mamullerinin yapım ettirilmesi, alımı, satımı, tanıtımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 9-Natürel bitkisel sıhhat ürünleri, vitamin ve enerji gıdaları, kozmetik ürünleri, kozmetik ürün etken maddeleri, kişisel bakım ürünleri ve malzemelerinin yapım ettirilmesi, alımı, satımı, tanıtımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 10-Kan şekeri ölçüm sistemleri, diyabet teşhis ve tedavisinde kullanılan her türlü ürünün alımı, satımı, tanıtımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 11-Medikal sektöründe distribütörlükler almak yurt içi yurt dışı pazarlar da ithalat ihracat ağları oluşturmak, bayilikler almak, bayilikler vermek. 12-Lisans, ayrıcalık, alametifarika, know-how teknik informasyon ve yardım ve sair sınai iyelik hakları edinebilir, bu tarz şeyleri tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. 13-Marka ve amblemini tescil ettirebilir, bu tarz şeyleri sattırabilir, kiraya verebilir. Yine satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde yada yurt haricinde bayilikler verebilir, ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. 14-Şirket amaç yada mevzusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul mal satın alabilir, satın almış olduğu menkul ve gayrimenkul malların gereksinim fazlasını başkalarına devir edebilir, bunların üstünde ipotek ve sair ayni haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, başkalarının tesis menkul ve gayrimenkulleri üstünde hak ve alacakların temini için ayni, kişisel her türlü rehin ipotek, güvence almak ve fek etmek işlemlerini yapabilir.