BONAFİDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BONAFİDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.42.05(Rev.2)-Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır ; 1. Her türlü İş Giysisi, Üniforma, İş Elbiseleri, İş Önlükleri, İş Tulumları alımını, satımını,fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması, ithalat, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. 2. Her türlü iş güvenlik malzemelerinin alımını, satımını fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması ithalat, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. 3. Her türlü tekstil ürünlerinin alımını satımını fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması ithalat ihracat ve pazarlamasını yapmak Şirket yukarıda belirtilen Amaç ve Konusunun gerçekleşebilmesi için; 1- Gayrimenkuller inşa eder, satın alır satar kiraya verir kiralar sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte ipotek, tevhid, ifraz, terk, irtifak, intifa, sükna, rehin ve sair ayni hakları tesis eder veya kaldırır. Üçüncü şahısların borçları için her türlü teminat ve kefalet verebilir. 2- İthalat ve ihracat, dahili ve harici mümessillik distribütörlük, müteahhitlik komisyonculuk, danışmanlık ve acentelik yapabilir. 3- Yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, know-how, ihtira beratı, marka, izin, ruhsat, imtiyaz, lisans ve İşletme haklarını istihsal veya iktisap eder, satın alır, satar, kısmen veya tamamen kiralar, kiraya verir; devredebilir veya devralabilir. 4- Şirket konularına giren malların depolanması için ardiye, özel depo veya antrepo, açabilir ve işletebilir nakli veya dağıtımı için gerekli her türlü vasıta, tesisat ve teçhizat alabilir. 5- Gerçek ve tüzel kişilere her türlü işbirliği yapabilir. 6- Konusuyla ilgili her türlü ilk madde ve malzemeleri mamul ve yarı mamul maddeleri makina ve teçhizat satın alabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir. 7- Çalışma konularıyla ilgili şirketler ve özel ortaklıklar kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Menkul değerler ve iştirak hisseleri satın alabilir. Kanuni hükümler içerisinde yabancı sermayelerle işbirliği yapabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla 8- Her türlü gayrimenkulleri tasarruf edebilir. Bunları inşaa edebileceği gibi alıp satabilir. Leyh ve aleyhine aynı haklar ve işletme rehni tesis edebilir. 9- Konusuyla ilgili ithalat ve ihracat yapar. 10- Konusuyla ilgili acentelik, temsilcilik, distribütörlük alabilir. 11- Konusuyla ile ilgili fuarcılık, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık işleri yapmak. 12- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan her türlü kısa orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir. Teminat olarak ipotek olarak rehin verebilir. Konuları ile ilgili faaliyetlerinde teminat alabilir. 13- Şirket ihtiyaçları için her türlü menkul ve gayri menkul mallar ile bunlara ait hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, satabilir, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tek edebilir. 14- Konusu ile ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, lisans know- how anlaşmaları yapar.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

5 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags

kot