BLACK STAR TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BLACK STAR TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.42.05(Rev.2)-Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

-Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. -Tekstil sanayine ait her türlü ham madde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması. -Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket yukarı da belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için aşağıdaki eylemlerde bulunabilir. 1. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında iş yerleri ve tesisler kurabilir,projelendirebilir,işletebilir,satın alabilir,kiralayabilir,gerektiğinde bunları satabilir kiraya verebilir veya başka suretle elden çıkarabilir. 2. Şirket konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler acentelikler,bayilikler,distribütörlükler alıp vermek,ajanslıklar ve bürolar tesis etmek. 3. Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili ihalelere girebilir,teklifler verebilir,lisan ve başvurularında bulunabilir ve bu ihalelerin ve lisanların gerektirdiği teminatları verebilir,taahhütlerde bulunmak ,kısa orta ve uzun vadeli istikraz ve lisans sözleşmeleri akdedebilir. 4. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir 5. Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle her konuda işbirliği yapabilir veya teşebbüslere girişebilir,şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devir alabilir,bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir. 6. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 7. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 8. Şirket kendi ihtiyacını için her türlü kara ,hava ,deniz nakil vasıtalarını satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek,ithal ve ihraç etmek, 9. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 10. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü kamu ,özel ve tüzel kişilere yönelik her türlü araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,fizibilite raporları hazırlamak,mühendislik,müşavirlik,eğitim ,destek ve servi hizmeti almak ve vermek.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

2 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags

kot