BJA TEKSTİL ÖRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BJA TEKSTİL ÖRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14.13.04(Rev.2)-Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a-Her nevi yünlü, pamuklu, ipekli ve sentetik iplik karışımlarını üretmek, alım ve satımları ile pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatlarını gerçekleştirmek veya satın aldığı ithal ettiği, ürettiği bu tür iplikleri kuka ve yumak yapmak, bükmek, çile ve bobin haline getirmek, yine bu tür ipliklerden giyilecek kumaş ve penye mamuller, döşemelik ve perdelik kumaşlar ile havlu iç ve dış giyim yapımında kullanılan kumaşlar ile tabii ve sentetik dokuma, örme ve benzeri kumaşları üretmek ve bunlardan mamul ürünleri imal etmek alım satımı veya ithali yapmak veya ihracını yapmak, b-Her türlü emprime baskı-nakış transfer baskı, flok-frekans baskı, sınvarak baskı gibi baskıların yapılması, yaptırılması veya yapılmış ürünlerin alım satımı, ithalat ve ihracatı ve pazarlaması, c-Her türlü baskı ile ilgili boya hammadde ve malzemelerin imali alım-satımı, ithalat ve ihracatı, d-Her türlü tekstil ürününün kadın, erkek, çocuk iç ve dış giyiminde kullanılan konfeksiyon mamullerinin deri, suni deri, ipek, pamuklu, keten, kadife veya diğer dokumalar ile penye kumaşlarından üretilen giyeceklerin üretimi, fason imalatı, alım satımı, ithalatı ihracatı, pazarlaması ve dahili ticareti. e-Tekstil sanayinde kullanılan her türlü kumaş, iplik, düğme ve benzeri mamuller ile aksesuarların üretimi, alım satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dahili ticareti, f-İmalatını yaptığı hammaddelerin ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak. Tekstil ürünleri parça kumaş, fire alım-satım, ihracatı, ithalatı ve komisyonculuğunu yapmak, yün, pamuk, sentetik iplik, orlon ve benzeri ipliklerinin imalatı, boyatılması, apresi, kumaş ve konfeksiyon ara ürünlerinden mamul kadın erkek ve çocuklar için her türlü giyim eşyalarının ve maddelerinin yapımında kullanılan yardımcı maddeler aksam ve gereçleri ile alım satımı, dahili ticareti, komisyonculuğu ithalatı ve ihracatı, g-Her çeşit dokuma ve örme mamullerden konfeksiyon imalatı, ihracatı ve ticareti, h-Tekstil ve tekstil ürünlerinin, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği ithalatı ve ihracatı, ı-Deri, suni deri ve bunlardan yapılmış her türlü eşyaların alım satımı ve işlemesini yapmak veya yapınmak, j-Tekstil ürünlerinin imalinde kullanılan ipliklerin ve mamul kumaşların boyanması ve şekillendirilmesi için gerekli olan her türlü kimyevi maddelerin alım- satımı, ithalatı ihracatı ve pazarlaması. k-Konusu ile ilgili her türlü makineler ile yedek parçalarının ithalatı, ihracatı ve satışı, B – İç Ve Dış Ticaret Mevcut kanunlara riayet etmek şartı ile her türlü ticari malın ithalini, ihracını, toptan ve perakende ticaretini yapabilir. Şirket bu gayelerini gerçekleştirirken; Ana amacına bağlı kalması şartı ile şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdeder, krediler temin eder, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve ben/eri kredileri temin eder. Mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunur. Gayrimenkul mallar satın alır. Gerektiğinde sahibi bulunduğu bu gayrimenkulleri satar, irtifaklandırır, inşaat yapar, cins tashihinde bulunur, bunlar üzerinden ipotek koydurur, intifa, şufa veya sükna haklarını kullanır, devreder, tapu sicilini yapacağı işlemlerin geçerli olabilmesi için gerekli sayılanların dışındaki muameleleri yapar, menkul ve gayrimenkul mallar, kiralar, kiraya verir, teminat gösterir, lisans, marka, ihtira, beraatı, tescil anlaşmaları yapar. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatlan, ticaret unvanlarım, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü, know-how, franchising anlaşmaları yapabilir. Şirket konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerle ortaklık yapabilir, birleşebilir veya o şirketleri devir alabilir veya şirketlerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir gerektiğinde konusu ile ilgili imal ve ithal ettiği satın aldığı malların toptan ve perakende satışlarını ve ihracatını yapabilir. Bu amaçla yurt içi yurt dışında ortaklıklar bayilikler mümessillikler ihdas edebilir, yerli ve yabancı fırına ve müesseselerle ortaklık antlaşmaları yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

3 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags