BİRTEKS TRİKO TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİRTEKS TRİKO TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.41.04(Rev.2)-İplik toptan ticareti (tuhafiye ürünleri ile dikiş ipliği hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Bilumum tekstil triko penye ve çorap işinde kullanılan her türlü iğne platin ve yedek aksamının alım satımı ithali ve ihracı. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için taşınır ve taşınmaz mal ve hakları satın alabilir inşa ve tamir eder veya ettirebilir kiralar veya kiraya verebilir bunları satabilir ve sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar üzerine rehin ipotek intifa sükna hakkı gibi aynı ve şahsi haklar gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı tesisi kat mülkiyetinegeçişi gibi ayni ve gayri maddi haklar tesis edebilir kısa orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapabilir konusu ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle yaptığı akit ve sözleşmelerde karşı taraftan rehin ipotek sair kanuni teminatları alabilir keza kendi adına karşı tarafa aynı teminatları verebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.