BEYKOZ NUTS KURUYEMİŞ ANONİM ŞİRKETİ

BEYKOZ NUTS KURUYEMİŞ ANONİM ŞİRKETİ

46.31.09(Rev.2)-Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirket ulusal ve uluslararası işlemlerde her türlü gıda maddelerinin alım satımı faaliyetlerinde bulunur. Bunlar; 1- Kabuklu, iç ve kavrulmuş fındık başta olmak üzere benzeri ceviz ve diğer kuru yemişler, 2- Her türlü kurutulmuş meyveler, 3- Her türlü içecekler, 4- Her türlü baharat ve aktariye ürünleri, 5- Her nevi çekirdek, çiğ kahve, granül kahve, kakao ve kahve kremalar, her türlü çaylar, 6- Çekirdek kahvenin makinalarda kurutma işlemleri, kavrulmuş kahvelerin değirmelerde çekilmesi ve toz hale getirilmesi, 7- Yukarıdaki konum dışında kalan gıda maddelerinin ticareti. Şirket yukarıda sayılan iştigal mevzuu ile alakalı olarak aşağıda sayılan işleri de yapar: a- Toptan veya perakende ticari faaliyetlerde bulunur. b- Ürünlerin ambalajlanmasını yapar. c- İthalat ihracat işlemleri yapar. d- Şirket amacının ve konusunun gerçekleştirilmesi için taşınmazlar mal edinir. Her türlü taşınmazları başkalarına satabilir. Gerek kendisine ait gerekse üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine gerek şirket gerekse üçüncü şahıslar leh ve aleyhine ipotek ve diğer ayni haklar kurar, kaldırır. Taşınmaz malları kiraya verir, kiralar. Gayrimenkuller üzerinde edineceği intifa hakkı ile gayrimenkulleri inşa ettirebilir. İndifa haklarının sürekliliğini yap işlet devret anlaşmaları ile uygulayabilir. İnşa edilecek gayrimenkuller için alt yapı işlerini yapar veya yaptırır. Finansal kiralama yapar. e- Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı sermaye ile yetkili makamlardan izinleri almak suretiyle yürürlükteki kanunlara uygun olarak yeni şirketler veya ortak girişimlere katılabilir ve iş birliği yapabilir. f- Patentler, ticari markalar, hizmet markaları, lisanslar, imtiyazlar, sınai modeller ve dizaynlar, telif hakları, know-how, god wil ve alametifarikalar gibi maddi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir veya devredebilir. Bu haklarla ilgili olarak lisanslar alabilir ve verebilir. Bu hakları ilgili mercilere tescil ettirebilir veya tescilleri sicilden sildirebilir, değiştirebilir. g- Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Şirket ve/veya iştirakleri üzerine rehin ve gayrimenkul ipoteği ve ticari işletme rehini dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aynı veya şahsi hakları satın alabilir. h- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak eder, mevcut şirketleri devralır. i- Hizmet, acentelik, komisyonculuk, taahhüt sözleşmesi veya şirket konusu ve amaçlarını gerçekleştirmek için diğer her türlü sözleşmeleri akdedebilir. j- Bayilik, acentelik, taşeronluk, distriborluk, mümessillik anlaşmaları yapar, yaptırır, taahhütlere girer. k- Konusu ile ilgili mağazalar zincirleri kurar, l- Konusu ile ilgili nakliye, dağıtım merkezleri kurar,

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

4 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş