BESTELAST TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BESTELAST TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.99.06(Rev.2)-Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile gipe lastikler hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri aksesuarları iplik kumaş ve benzeri tekstil ürünlerinin imalatı alım satımı pazarlaması ihracatı ithalatı ve dahili ticaretidir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimen kul ulaşım aracı iş makineleri alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipoteklerifek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselas yon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.