BERNİ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BERNİ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.10.13(Rev.2)-Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi

Ortalama değerlendirmeler

Description

Tabii suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden iplik kumaş imalatı yapmak ve bunun için fabrikalar kurmak kiralamak,işletmek boya,apre fabrikaları kurmak işletmek ve bu maddelerin imalatı için gerekli ilk maddelerle yardımcımalzemelerin üretimi ve başkası hesabına iplik dokuma ve mensucat imal etmek ve başkalarına ait malların boya ve apre işlerini yapmak ile arsalar almak satmak alınan arsalara inşaatlar yapmak satmak kiraya vermek başkalarının arsalarınakat karşılığı inşaatlar yapmak satmak ve bunları kiraya vermektir, Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde, leyh ve aleyhinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakıvesair haklar tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika binaları idare binaları ve benzeri gayrimenkuller inşa etmek ve satmak, Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin ve kefalet vermek, ipotek rehin ve kefalet almak, rehin ve ipotekleri fek ve tadil etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.