BENDİS KOZMETİK MEDİKAL MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BENDİS KOZMETİK MEDİKAL MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.46.01(Rev.2)-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Mevzu 1- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve tabip muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin,röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ek olarak tüm bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı. 2- Her türlü tıbbi araç-gereç alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek. 3- Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.  4- Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş doktor ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan öteki alet ve cihazların ve bunların aksam ayrıntılar ve yedek parçalarının ve öteki destek malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve haricinde pazarlanması ve ticareti.  5- Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, mevzusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak. 6- Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel yada diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 7- Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı 8- Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, yapay diz mafsalı, dirsek çalışır güzel duyu eller, adım atma aleti, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 9- Tıbbi mevzularla ilgili kitap, mecmua, vb. yayınların ithalatı, ihracatı alım ve satımını yapmak. 10- Her türlü tıbbi alet ve malzemelerin bakım onarım hizmetlerini vermek. Mevzusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. 11- Her türlü medikal aygıt kapsamında bulunan Yüz, dudak dolguları ile gene medikal sertifikalara haiz mezo therapy ürünlerinin vb. toptan, perakende alış-satışı ile ithalat ve ihracatını yapmak.  12- Yurt içi ve haricinde, resmi ve hususi kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi makine mühendislik hizmetlerinde bulunmak, proje ihalelerine katılmak ve taahhütlerde bulunmak, resmi ve hususi kurumlarla ortaklık oluşturmak, 13- Bu mevzu ile ilgili temiz ve kirli su tesisatları, armatürleri, toz emme ve toz tutma tesisatları, yüzme havuzları, ısıtma iklimlendirme, hava temizleme dağıtma merkezleri, kanalları ve tesisatları, konut ve ticari yapılarda doğalgaz tesisatları, yangın tesisatları, atık su kazanım sistemleri, güneş enerjisine dayalı ısıtma ve enerji üretme sistemleri, bina ve yapınak otomasyon sistemleri, jeotermal ısıtma sistemleri, buğu üretme tesisleri, ısı geri kazanım sistemleri, merkezi kent ve bölge ısıtma iklimlendirme sistemleri, enerji geri kazandırma tesisleri, hastanelerde iklimlendirme sistemleri, evsel endüstri arıtma sistemleri her türlü kalorifer kazan ve tesisatları, her çeşit soğutma tesis ve sistemleri, nakil üretim bantları tesisleri, imalatları ve makine mühendisliğinin ilgili alanına giren tüm alt yapı yatırımlarında etüd proje, inşaat, bakım ve onarım işlerini, hali hazır işlerini yapmak ve yaptırmak, 14- Bu mevzularla müşavirlik ve eğitim hizmetleri vermek, hususi ve resmi kurumların ihalelerine katılmak, 15- Makine mühendisliği ile ilgili etüd, araştırma, müşavirlik, görevli mühendislik ve denetim mühendisliği ile bu hizmetlerin organizasyonunu yapmak, 16- Yurt içi ve yurt haricinde müşavirlik, kontrollük, mühendislik, plan ve proje, etüd ve fizibilite hizmetlerini yürütmek, bu mevzular ile ilgili yarışma, ihale ve taahhütlere katılmak, 17- Toplu yerleşim projeleri, yapınak, hastane, konut benzer biçimde yapı projelerinin makine mühendislik işleri, bu projelerin gerektirdiği mühendislik ve kontrollük işlemleri, yatırımlar ve bunların yapılabilirliği mevzusunda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek 18- Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya,parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. Amaç 1- Mevzusu ile ilgili olarak avmleri ve üretim tesisleri oluşturmak, pazarlamak, kiralamak ve kiraya vermek. 2- Şirket mevzusu ile ilgili olarak izin, ayrıcalık, patent, know-kow benzer biçimde haklar ile ihtira beratı marka, lisans benzer biçimde sınai ve ticari hakları direkt almak, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen üçüncü şahıslara devretmek, başkalarına ilişik olanları devralmak. 3- Firmanın mevzusu ile ilgili olarak alım, satım, imalat, ithalat, ihracat, mümessillik, distribütörlük, acentelik, müşavirlik, müteahhitlik ve komisyonculuk yapmak. 4- Şirket mevzusu ile ilgili her türlü taşınmaz mallar ve bunlara müteallik infa irtifak vesaire haklar edinmek, bilhassa şirket işleri için lüzumlu taşınmaz mallar ve tesisler satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, satmak, kiraya vermek, rehin ve ipotek etmek, şirket lehine başkalarına ilişik göç eder mallar üstüne rehin, taşınmaz …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler