BELO6 SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

BELO6 SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

SAĞLIK HİZMETLERİ a. Her çeşit sıhhat hizmetleri vermek suretiyle hususi hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar,  sıhhat merkezleri ve tesisleri, sıhhat kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri oluşturmak ve bu merkezleri işletmek. b. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak suretiyle tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri oluşturmak ve işletmek. c. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sıhhat ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Mevzusu ile ilgili uzman doktor çalıştırmak. d. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan lüzumlu izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, incelem ve tahlil yapmak. e. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi  rehabilitasyon üniteleri tesislerini oluşturmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. f. Tıbbi tahlil laboratuarları oluşturmak ve işletmek. g. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü hususi hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler oluşturmak, işletmek ve işlettirmek, bu mevzuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. h. Göz sağlığı hizmetleri  ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak, kiralamak yada kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. i.  Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. j. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt haricinde eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek. k. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine destek olarak insanların yaşam standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek. l. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, barıncak hizmetlerini yapabilir. Bu mevzuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, takıları, bakım malzemeleri, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. m. Kent içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü tıbbi araç-gereç ve öteki levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek. n. Mevzusu ile ilgili hekim, asistan, hemşire ve öteki tüm sıhhat ekibini çalıştırabilir, öteki sıhhat kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve öteki sıhhat tesislerinde sözleşmeli yada özgür olarak sıhhat çalışanı çalıştırabilir. o. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. p Mevzusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, mevzusu ile ilgili ihalelere katılmak. q. Her türlü sıhhat tesisleri ve tıbbi cihazlar mevzularında yatırım yapmak, bu tarz şeyleri işletmek, tıbbi cihazların ithalatını-ihracatını yapmak ve bu tarz şeyleri kiraya vermek. r. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt haricinde nakilleri için lüzumlu ambulans, helikopter ve tayyare şeklinde araçları alır, ithal eder ve kiralar. Sıhhat hizmetleri ile ilgili makine ve teçhizatların ithalatını ve ihracatını yapabilir, bu tarz şeyleri kiralar ve kiraya verebilir. TIBBİ  ALETLER MALZEMELER VE DİŞÇİLİK MALZEMESİ a.   Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve hekim muayenehaneleri ile sıhhat kurumlarının gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. b.  Diş protez laboratuarı oluşturmak;her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel yada diş, protez yapımı, tamirini yapmak. c.  Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak. d.  Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, yapay diz mafsalı, dirsek çalışır güzel duyu eller, adım atma aleti,  koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. e. Medikal malzemelerin ithalatını ve ihracatını yapabilir, bu tarz şeyleri kiralayabilir ve bu tarz şeyleri kiraya verebilir. MAKİNA VE TEÇHİZAT a.  Her türlü endüstri ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ilişkin yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. b.  Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. c.  Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. d.  Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, onarım ve montajını yapmak. e.  Her türlü tekstil terbiye makinelerinin  ( Ram …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler